จิราพร

ถึงอาจารย์ที่รักของนักเรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิราพร โรจรัตน์ความเห็น (0)