ความเห็น 33675

ความหมายของสารสนเทศ

ลักขณา เทศหล้า
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
ประโยคน่าสนใจ