แนะนำตัวเอง

นวส.5เดือน

    อยากขอคำชี้แนะจากชาวสาธารณสุขทุกท่านที่มีประสบการณ์ด้านวิชาการ

   ขออนุญาตเล่าถึงประวัติตัวเองโดยย่อ ครับ.......ผมเรียนจบเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อปี 2535 จบมารับราชการที่จังหวัดสกลนคร ทำงานย้ายหาประสบการณ์มาหลายที่ เลยเรียนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เอกสุขศึกษา ไว้ ระหว่างทำงานก็คิดอยู่ว่าอยากจะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขแต่กระทรวงก็ไม่เปิดรับเนื่องจากติดขัดตรงวุฒิการศึกษา เลยเบนเข็มตัวเองไปเรียนต่อหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา หลักสูตร 1 ปี (ประกาศนียบัตรปริญญา) สามารถดูเซลล์มะเร็งได้  จบมานึกว่าจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเขา แต่โอกาสไม่ได้มีให้ทุกคนเสมอไป (ไม่มีตำแหน่งให้ทั้งที่เป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน) ไม่เป็นไรครับ....ผมพยายามเฝ้ารอเวลาและโอกาสว่าสักวันหนึ่ง...ต้องเป็นของเรา....ครับ เขามีการเปิดสอบภาค ก และ ภาค ข เฉพาะตำแหน่ง ที่จังหวัดสกลนครในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ผมสอบผ่านและได้รับการบรรจุลงที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว โดยลดซีและลดเงินเดือนมาเอาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5 เพื่อหวังความก้าวหน้า ครับ.......

สรุป...ถึงขณะนี้ผมทำหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขแล้วเป็นเวลาประมาณ 5 เดือนครับ...

จำเป็นต้องขอคำชี้แนะจากท่าน ๆที่มีประสบการณ์ด้วยครับ...จักขอบคุณอย่างสูง

                                                                         เอกสกล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้วความเห็น (0)