การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 5/2549

คุณธรรม 5 ประการไม่ใช่แต่พูดแต่ปาก เราต้องช่วยกัน ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันงานทุกอย่างจะไม่สำเร็จ

      เมื่อวานนี้เป็นวันประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 5/2549  (ประจำเดือนพฤษภาคม) ซึ่งในครั้งนี้องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เป็นเจ้าภาพ  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์เดินทางไปถึงที่ประชุมเวลาประมาณ 10.30น.  ความจริงไปถึงเร็วกว่านี้ค่ะ  แต่หาที่ประชุมไม่เจอ  ครั้นจะโทรศัพท์ไปถามผู้เข้าร่วมประชุมก็โทรไม่ได้  เพราะ  โทรศัพท์ของเราทั้ง 2 คนไม่มีสัญญาณเลย  ก็เลยต้องตัดสินใจขับรถเข้ามาในเมืองใหม่เพื่อหาสัญญาณโทรศัพท์  เมื่อจัดการกับโทรศัพท์เจ้าปัญหาได้แล้ว  พวกเราจึงมุ่งไปที่ประชุมทันทีค่ะ

       เจ้าภาพใช้ศูนย์สาธิตการตลาดของตำบลเป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้  จากการสอบถามของผู้วิจัยได้ความว่า  เดิมอาคารเอนกประสงค์นี้เป็นศูนย์สาธิตการตลาดของตำบล  แต่ในปัจจุบันเลิกใช้แล้ว   ประธานกลุ่มซึ่งเป็นประธานกลุ่มวันละบาทและกลุ่มขนมอบของบ้านเหล่าจึงขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านใช้อาคารนี้เป็นที่ทำการของกลุ่มขนมอบและกลุ่มวันละบาทชั่วคราว  ซึ่งก็ได้รับการอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

       ภายในสถานที่จัดประชุมมีชัวิตชีวามาก  เพราะ  มีบอร์ดแสดงข้อมูลต่างๆของกลุ่มอย่างชัดเจน  รวมทั้งมีแผ่นป้าย  แผ่นพับ  รวมทั้งกระดานจัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละ 1 บาท) รวมทั้งบทบาทของสภาเครือข่ายฯองค์กรชุมชนจังหวัดลำปางด้วย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากถ้ากลุ่มทำได้ตลอดไป 

      ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวของการประชุมในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งของการประชุมเครือข่ายฯในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปก่อนค่ะ  การเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือ  ก่อนที่จะเริ่มต้นการประชุมทุกครั้งนับตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป  ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลุกขึ้นยืนเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตน  ซึ่งคำกล่าวปฏิญาณตนนั้นก็คือ  คุณธรรม 5 ประการที่เครือข่ายฯและกลุ่มพยายามปลูกฝังให้กับสมาชิก 

      ประธานเป็นผู้เริ่มต้นในเรื่องนี้  โดยประธานกล่าวว่าการท่องคุณธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ว่าท่องอย่างเดียว  ท่องแล้วต้องปฏิบัติด้วย  เราจะต้องทำให้คุณธรรมเหล่านี้ฝังเข้าไปอยู่ในใจของคนทำงาน  ถ้าคนทำงานทำได้ก็เท่ากับเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  กล่าวคือ  ทั้งทำงานให้กับกลุ่มและทำงานให้กับเครือข่ายฯด้วย  นอกจากนี้แล้วยังอยากจะหารือในที่ประชุมว่าในส่วนของทีมคุณอำนวย  ซึ่งมีทั้งผม (ประธาน) อ.จรัส  ดาบไพศาล  ลุงมนุษย์  ลุงคมสัน  คุณอุทัย  และอีกหลายๆท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการมาจัดทำสื่อเรื่องสวัสดิการขึ้นมา  อยากจะหารือว่าต่อไปในการประชุมเครือข่ายฯทุกครั้งก่อนจะเริ่มประชุมทุกคนต้องมาปฏิญาณตนเกี่ยวกับคุณธรรม 5 ประการ  เพื่อที่ทุกคนจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งนำการทำงาน  เพราะ  ที่ผ่านมาเวลาคนมาประชุมก็มากันอย่างนั้นแต่ไม่ได้พกคุณธรรม 5 ประการจากบ้านมา  พอมาทำงานก็ทำไปเรื่อย  ผมจึงคิดว่าในวันนี้เรามาลองมาปฏิบัติให้เป็นประเพณี  ให้เป็นวัฒนธรรมของการประชุม  ก็คือ  ให้ทุกคนท่อง  หรือให้ปฏิญาณตน  วันนี้จะให้คุณอุทัยเป็นผู้นำปฏิญาณตน  (ทุกคนยืนขึ้น  กล่าวตามผู้นำ)

      1.ซื่อสัตย์

      ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

      2.เสียสละ

      เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม

      3.รับผิดชอบ

      รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

      4.ตั้งใจ

      ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ

      5.โปร่งใส

      โปร่งใสทั้งกาย  วาจา  ใจ

      หลังจากกล่าวคำปฏิญาณจบ  ประธานได้เน้นยำว่า  สิ่งนี้จะเป็นประเพณีใหม่ที่เราน่าจะเอาถือปฏิบัติ  และทุกคนต้องท่องให้ขึ้นใจเกี่ยวกับเรื่องของการมีคุณธรรม 5 ประการ  เพราะ  คุณธรรม 5 ประการไม่ใช่แต่พูดแต่ปาก  เราต้องช่วยกัน  ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันงานทุกอย่างจะไม่สำเร็จ  เพราะ  งานนี้เป็นงานใหญ่มาก  เพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมาแสดงคุณธรรม 5 ประการซึ่งกันและกัน  คิดว่าเป็นจุดแรกของกระบวนการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)