วัดป่าหนองหลุบ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2552

อรปภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่ยอดเจดีย์ 4 ทิศ

วันที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 9.09 น.เป็นเวลา สำคัญ ที่ทางวัดป่าบ้านหนองหลุบ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปประดิษฐาน บนยอดเจดีย์ตรัสรู้ 4 ทิศ โดยในวันนี้อัญเชิญขึ้นบรรจุทาง ทิศเหนือ กับ ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันออก กับทิศตะวันออกเฉียงใต้.......(ล่างป้ายภายในวัด)

ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ตรงกับ วันเกิด ทางจันทรคติ ของท่านเจ้าอาวาส หลวงพ่อ กิตติศักดิ์ กิตติสาโร ครบ 64 ปีด้วยค่ะ

ในขณะทำพิธี ทางวัดนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมในพิธีเพื่อสวด จำนวน 65 รูป

ผู้เขียนมี บรรยากาศรอบๆงานมาให้ชมค่ะ...

ภาพล่าง พระสงฆ์ฉันท์อาหารเช้าก่อนจะทำพิธี

คาถาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (นะโม 3 จบ)

อัชชะตุคเค ปาณุเปตัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

สะระณังคะโต อัสสะมิ มะหันตา ภินนะมุตตา

จะมัชฌิมา ภิณตัณฑุลา ขุททะกา

สาสะปะมัตตา เอวังธาตุโย สัพพะฐาเน

อาคัจฉันตุ สีเสเมปัตตันตุฯ.(คำแปล ด้านล่าง)

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอระลึกถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงค์เจ้า เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ขอพลังแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งหลาย ตลอดทั้งทวยเทพ เทวดาที่ดูแลรักษาพระธาตุนั้น จงมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า ในที่นี้ ทุกสถานที่ เทอญ.

ภาพล่าง เจดีย์ด้านทิศเหนือ(ซ้าย)และทิศตะวันออก(ขวา)ที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ

ภาพล่าง นิมนต์พระสงฆ์ 65 รูปนั่งเตรียมรอพิธี

ภาพล่าง อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายต่างพร้อมเพรียง

คาถาพระอรหันต์ ๘ ทิศ

พุท์โธ จ มัชฌิโมเสฏ์โฐ สาริปุต์โต จ ทักขิเณ

ปัจฉิเมปิ จ อานันโท อุต์ตเร โมค์คัลลานโก

โกณ์ทัญโญ จ ปุพ์พภาเค พายัพเพ จ ควัมปติ

อุปาลี หรติฏ์ฐาเน อาคเณย์เย จ กัสสโป

อิสาเณ ราหุโลเจว สัพเพ เต พุท์ธมังคลา

โย ญัต์วา ปูชิโตโลเก นิท์ทุก์โข นิรุปัททโว

มหาเทโว มหาเตโช ชยโสต์ถี ภวันตุเมฯ.

ภาพล่าง ท่านเจ้าอาวาส(นั่งหันหลัง)เป็นผู้นำสวด

คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

(ในพระสถูป ๘ แห่ง ในชมพูทวีป)

มะหาโคตะมะสัมพุทโธ กุสินรายะ นิพพุโต

ธาตุวิตถาระกัง กัตตวา เตสุ เตสุ วิเสสะโต

อุณหิโส จะตุโร ทาฒา อักขะกา ทะเว จะ สัตตะมา

อะสัมภินา จะ ตา สัตตะ เสสา ภินนา จะ ธาตุโย

มะหันตา ปัญจะ นาฬี จะ มัชฌิชา จะ ฉะ นาฬิกา

ขุททะกา ปัญจะ นาฬี จะ สัมภินนา ติวิธา มะตา

มะหันตา ภินนะมุคคา จะ มัชฌิมา ภินนะตัณฑุลา

ขุททะกา สาสะปะมัตตา เอวัง ธาตุปะมาณิกา

มหันตา สุวัณณะวัณณา เอวัง วัณณาปิ ธาตุโย

เอโก ถูโป ราชะคะเห เอโก เวสาลิยา อะหุ

เอโก กะปิละวัตถุสสะมิง เอโก จะ อัลละกัปปะเก

เอโก จะ รามะคามัสสะมิง เอโก จะ เวฏฐะทีปะเก

เอโก ปาเวยยะเก มัลเล เอโก จะ กุสินาระถะเก

เอเต สารีริกา ถูปา ชมพูทีเป ปะติฏฐิตา

ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย.

ภาพญาติโยมก้มลงกราบพร้อมๆกันดูงามมากค่ะ

ภาพล่าง ท่านเจ้าอาวาส กำลังอัญเชิญ องค์พระสารีริกธาตุไปที่กระเช้า

อัญเชิญลงกระเช้า พร้อมสวด อธิฐาน เพื่ออัญเชิญสู่ยอดเจดีย์

ภาพล่าง เป็นภาพเจดีย์ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ความสูงลดหลั่น ลงมาจากยอดเจดีย์ใหญ่

ภาพล่าง เป็นกรรมการวัดที่ต้องขึ้นไปบนยอดเจดีย์ทำหน้าที่คอยรับกระเช้า เพื่อนำ พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุลงเจดีย์

หลังจากอัญเชิญขึ้นครบทั้ง 4 ทิศแล้ว ท่านเจ้าอาวาส กลับมานั่งเพื่อ ทำพิธีสวดคำนมัสการต่อจนครบ (ซึ่งยาวมากผู้เขียนไม่สามารถนำลงมาทั้งหมดได้) เป็นอันเสร็จพิธี

ภาพล่าง ท่านเจ้าอาวาส มอบ ผ้ายันต์ ตระกุดและพระบรมสารีริกธาตุ แด่พระสงฆ์ กับ ญาติโยมทุกคน

ภาพล่าง พระสงฆ์เข้าแถวเพื่อตักอาหาร สำหรับฉันท์เพล ที่ทางวัดป่าหนองหลุบได้จัดมาถวาย

ภาพล่าง เป็นอาหารสำหรับญาติโยม ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธานำอาหารมาร่วมทำโรงทานในวันนี้ค่ะ

ภาพล่าง เป็นทีมงานพ่อครัว แม่ครัวที่มาช่วยที่วัดด้วยความเต็มใจ

ภาพล่าง ผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้อิ่มบุญและอิ่มท้องกันถ้วนหน้าค่ะ

ภาพความร่มรื่นและความรู้สึกเย็นสบายทั้งใจและกาย ทุกๆครั้งเมื่อได้มาที่วัดแห่งนี้ค่ะ......ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้ด้วยค่ะ...สาธุ..........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคความเห็น (6)

น้องบาร์บี้
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

ดูเป็นเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธมากค่ะ พี่pra รวมทั้งได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวพุทธด้วยค่ะ

IP: xxx.25.28.38
เขียนเมื่อ 

ขอให้บุญส่ง น้องประจงงาดงามทั้งกายวาจาใจ ตลอดกาลนะจ๊ะ

สวัสดีครับ

แล้วชาวรังสีจะไปทำบุญกัน วันไหนดี ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ.คุณไม่แสดงตน..

ขอให้ผลบุยนั้นได้ส่งกลับไปที่คุณเช่นกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

กำหนดทอดกฐินในวันที่ 18 ตุลาคมค่ะ.อ.เพชรากร

Antoni
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

^^