ป้ายต้อนรับ

หลังจากการดูงาน มหกรรมทุเรียนโลก 2006 แล้ว ก็ได้เวลาเดินทางเข้าที่พักแรมคืนแรก ของชาวคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ที่โรงแรมในเมืองจันทบุรี  ซึ่งที่บริเวณด้านหน้าโรงแรม จะมีป้ายผ้า ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แขวนอยู่  ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นมืออาชีพของโรงแรม ที่ให้ความสำคัณต่อแขกที่จองล่วงหน้ามาเป็นหมู่คณะ  เรื่องอย่างนี้ทางภาคธุรกิจเอกชนเขาจะมีความใส่ใจมากกว่าภาครัฐ   แม้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จะให้ความรู้สึกทางใจที่ดีต่อผู้มาเยือน ในรูป ดร. สนอง จอมเกาะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าทีมไปศึกษาดูงาน ถ่ายรูปกับส่วนหนึ่งของผู้ร่วมไปศึกษาดูงาน  ก็จะเห็นว่าทางโรงแรมจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ทางอ้อม เมื่อรูปนี้ถูกนำไปใช้ในที่ต่าง ๆ  เกินคุ้มสำหรับการลงทุนทำป้ายผ้าเพียงเล็กน้อย