อุปาทาน

อำนาจของการยึดติด

               เราจะปลีกตัวหรือถอนตัวออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้อย่างไร   คำตอบก็คือ  จะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เรายากจนเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้น  เมื่อรู้ต้นเหตุแล้ว  เราอาจจะตัดความยึดติดเสียได้  กิเลสซึ่งเป็นความยึดถือในสิ่งทั้งปวงนั้น  ในพุทธศาสนาเรียกว่า  อุปาทาน  แปลว่าความยึดติด  จำแนกเป็น 4 ประการด้วยกัน คือ

             1. กามุปาทาน  ยึดมั่นโดยความเป็นกามหรือของรักใคร่ทั่วไป

             2. ทิฏฐุปาทาน  ยึดติดในทิฐิ หรือความคิดเห็นที่ตนมีอยูเดิม ๆ

             3. สีลัพพตุปาทาน  ยึดติดในวัตรปฏิบัติที่มุ่งหมายผิดทาง

             4. อัตตวาทุปาทาน  ยึดมั่นโดยความเป็นตัวเป็นตน

              อุปาทานทั้ง 4 นี้เป็นปัญหาอันอันเดียวที่พุทธบริษัทหรือผู้ประสงค์จะรู้จักตัวพระพุทธศาสนาจะต้องเข้าใจให้ได้  เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการรักษาพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ ก็เพื่อทำจิตให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิด ๆ นี้  เมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นแล้วก็ไม่มีอะไรคล้องจิตนั้นให้ตกเป็นทาสของโลกหรือเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป  เพราะฉะนั้น การหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ด ๆ  จึงเป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 30134, เขียน: 22 May 2006 @ 13:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

มานิต
IP: xxx.147.40.232
เขียนเมื่อ 

ท่านรู้จักคำว่า ลิงกำถั่ว ได้ไหม ? มีความหมายอย่างไร ช่วยอธิบายให้ด้วยครับ

มานิต

อรชร มิ่งส่วน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาเยี่ยมชม ได้รับความรู้มากค่ะ

http://gotoknow.org/orason