บ้านพัก-บริการ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ

บ้านพัก-บริการ

บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
 
 
 
 
บริเวณชื่อที่พัก-ห้องประชุมห้องนอนห้องน้ำจำนวน คน/หลังราคา
หลัง/คืน (บาท)
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
โซนที่ 1   กุยบุรี 101 3 2 6 1,800 มีเครื่องนอน
โซนที่ 1   กุยบุรี 102 (ชงโค) 3 2 6 1,800 มีเครื่องนอน
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุทยานแห่งชาติกุยบุรีความเห็น (0)