โคพันธุ์เรด ซินดิ (Red Sindhi)     
      โคพื้นเมืองของเมืองการาจีและไฮเดอราบัด เป็นโคนมที่มีชื่อเสียงของประเทศอินเดีย และปากีสถาน มีขนาดค่อนข้างเล็ก ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 450 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ำหนักประมาณ 350 กิโลกรัม

       โคพันธุ์เรด ซินดิ มีรูปร่างค่อนข้างหนาและลึก บั้นท้ายลาดโค้งและกลม มีสีแดงเข้มทั้งตัว แต่บางตัวอาจเป็นสีแดงอ่อน อาจมีจุดหรือด่างขาวที่เหนียง คอ และหน้าผาก ใหญ่ หูใหญ่และพับตก มีหนังหลวมมาก หนังพื้นท้องและเหนียงหย่อนมาก มีตะโหนกใหญ่
        เต้านมมีขนาดใหญ่และค่อนข้างหย่อน ให้นมเฉลี่ย 1,500-2,000 กิโลกรัม ต่อระยะการให้นม ไขมันในนมร้อยละ 4.5
        โคพันธุ์นี้โตช้าและให้ลูกช้า จะให้ลูกตัวแรกเมื่ออายุ 3 ปี ถึง 3 ปีครึ่งขึ้นไป ด้วยเหตุที่เป็นโคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนจึงทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี

         ข้อเสียของโคพันธุ์นี้ คือมีเต้านมรูปกรวย หัวนมรวมเป็นกระจุกและมีขนาดใหญ่ ทำให้รีดนมยาก โดยเฉพาะการรีดด้วยเครื่อง การรีดนมต้องใช้ลูกช่วยในการกระตุ้น ถ้าแยกลูกโคจากแม่โดยเด็ดขาดแม่โคอาจหยุดให้นมเลย
          โคพันธุ์เรด ซินดิ นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2495  มีเลี้ยงอยู่ในประเทศไทยมาก ใช้ได้เป็นทั้งโคนมและโคเนื้อ อาจใช้งานเบาๆได้ ทนต่อสภาพอากาศในเมืองไทยเป็นอย่างดี หากินเก่ง ในหลายประเทศในเขตร้อนใช้โคพันธุ์นี้ผสมกับโคพันธุ์พื้นเมือง แล้วใช้โคพันธุ์ยุโรปผสมอีก เพื่อให้ได้ลูกผสมที่เหมาะกับการให้นม

         สภาพอากาศแบบบ้านเราสามารถเลี้ยงได้ทั้งพันธุ์แท้ และพันธุ์ผสม โคพันธุ์นี้มีอยู่ที่สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา จ.ยะลา สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จ.สระบุรี และสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ จ.แพร่ ฯลฯ