แม่ฮ่องสอน

การเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การเดินทางในท้องถิ่น
แม่ฮ่องสอน
   การเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

1.โดยรถประจำทาง   - เส้นทางสายเชียงใหม่ - แม่สะเรียง -  แม่ฮ่องสอน           รถออกจากสถานีขนส่งอาเขต วันละประมาณ 5 เที่ยว

      รถธรรมดา            08.00 น./20.00 น./21.00 น. (ถึงอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)

                               13.30 น. (ถึงเฉพาะขุนยวม)

                               15.30 น. (ถึงเฉพาะแม่สะเรียง)

      รถปรับอากาศ       06.30 น./11.00 น./21.00 น.

อัตราค่าโดยสาร                       รถธรรมดา            รถปรับอากาศ

เชียงใหม่ - ฮอด                              39                          70

เชียงใหม่-แม่สะเรียง                        78                        140

เชียงใหม่-ขุนยวม                           117                       210

เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน                     145                       261

   การเดินทางโยเครื่องบิน
 

บริษัทการบินไทย บริการเที่ยวบินระหว่าง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ทุกวันๆ ละ 4 เที่ยวบิน

*เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 10.00/11.00/14.00/16.00

*อัตราค่าโดยสาร แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ 870 บาท

*นอกจากนี้การเดินทางเข้าสู่จ.แม่ฮ่องสอนโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ได้ 5 เส้นทาง

1.1095 2.108 3.เส้นทางตาก 4.แม่แจ่ม 5.วัดจันทร์(เส้นทางผจญภัย)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนความเห็น (0)