อาทิตย์21พค.49 ได้ไปร่วมกิจกรรมเสวนาธรรมและปฏิบัติธรรม "ธรรมะบูชาถวายพ่อของแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสที่ในหลวงครองราชย์ครบ 60 ปี จัดโดยมูลนิธิธรรมอิสระ(วัดอ้อน้อย) ที่สวนลุมพินี

ช่วงเช้าเสวนาธรรมในหัวข้อ ศาสนา การเมือง และสังคม  โดย หลวงปู่พุทธอิสระ ดร.สนอง วรอุไร และดร.บรรจบ  โดยมีคุณแทนคุณ  จิตอิสระ เป็นพิธีกร สรุปประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

จากหลวงปู่ จะทำดีถวายในหลวงอย่างไร  "การรักษาใจตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด" รักษาไม่ให้กระเพื่อมตามราคะ โทสะ โมหะ  

ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยทำให้สังคมและการเมืองดี อยู่ที่ว่าจะบูรณาการศาสนาเพื่อให้เกิดสมดุลในสังคมได้เพียงใด ถ้าศาสนาอ่อนแอ สังคมอ่อนแอ การเมืองจะไม่มีธรรมาธิปไตย

ถ้าคนในสังคมเป็นคนเก่ง และดี ประชาธิปไตยจะไปได้ดี(คนที่มีธรรมะคุ้มครองใจจะซื้อเสียงไม่ได้)

นักการเมืองเป็นผู้อาสามาทำงานเพื่อประชาชน ต้องมีเมตตา การเมืองควรเป็นวิถีทางแห่งโพธิสัตว์คือ "ให้" โดยไม่หวังผลตอบแทน(หรือหวังก็น้อยที่สุด)เพราะได้เงินเดือนเยอะอยู่แล้วรวมทั้งได้สิทธิต่างๆมากหมายทั้งเงิน ท้งกล่อง สิทธิฟรีต่างๆมากมาย

การปลูกฝังธรรมะในสังคม นั้นทุกฝ่ายควรมีสติรู้ว่าตนเองเป็นใคร มีหน้าที่อะไร ทำหน้าที่ให้ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสังคม ซึ่งการทำหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นธรรมะที่เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยา 10

ช่วงบ่าย ตอบปัญหาธรรมะและปฏิบัติธรรม โดยหลวงปู่พุทธอิสระ เกียวกับกายานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา

           กลับบ้านได้หนังสือ/CDมาฝากสมาชิกชมรมจริยธรรม อีกเพียบ