อาหารและสินค้าพื้นเมือง
แม่ฮ่องสอน
   อาหารและสินค้าพื้เมือง
 

1.อาหารพื้นเมือง เช่น ต้มยำปลาน้ำปาย  ผักกูดนำมันหอย  อุ๊บไก่/ผักกูด  กบทอดกระเทียม 

2.สินค้าพื้นเมือง เช่น ไม้แกะสลัก ชาชิงชิง/อูหลง  กุ๊บไต/เสื้อไต  น้ำผึ้งป่า  เครื่องจักรสานเลโค๊ะ  ผ้าทอขนแกะ  น้ำมันงา  ถั่วแป๊ะหล่อ/แป๊ะยี