ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาใน New Zealand   โรงเรียนที่เราไปมีชาวเมารี( Maori)เรียนอยู่ด้วยจึงร้องเพลงต้อนรับคณะของเราก่อนเข้าห้องประชุมต้องถอดรองเท้า  ห้ามถ่ายภาพเวลาทำพิธีเสียดายมากเพราะผู้เขียนใช้จมูกชนกับหัวหน้าเผ่า ซึ่งเป็นครูพละศึกษาของโรงเรียนมีเชื้อสายเมารี ชาวเมารีจะเล่นกีตาร์( guitar)และร้องเพลง( sing)ภาษาเมารีไปด้วย หลังจากนั้นก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษ  เขาให้เราร้องเพลงไทย ผู้เขียนขึ้นเพลงลอยกระทง( วันเพ็ญ เดือนสิบสอง) ตามด้วยภาคภาษาอังกฤษ ปรากฏว่าชาวเมารีที่โรงเรียนชอบมาก
ลองดูห้องเรียนศิลปะ(Art room)นะครับ


ห้องเรียนคอมพิวเตอร์( Computer room) ที่จัดวางคอมพิวเตอร์ได้ดีมาก ใช้เนื้อที่คุ้มค่า


 

โรงยิม(Gyms)และทางเดินระหว่างอาคารจะติดรูปศิลปะของชาวเมารี


 

ที่ขาดไม่ได้คือห้องสมุด( Library) ที่ผู้เขียนอยากดู


จำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง  ไม่เกิน 20 คนเขาจึงดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง ในขณะที่บ้านเรามีจำนวนนักเรียนประมาณ 50 คนต่อห้อง  สงสารคุณครูเมืองไทยไหมครับ...