ชีวิตที่พอเพียง : ๘๔๓. ทำงานอย่างประณีต ด้วยใจ

การได้รับทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นเสมือนได้รับคัดเลือกเข้าสู่ครอบครัว คือครอบครัว PMA YP ที่ความสัมพันธ์ไม่ใช่ ๑ ปี ที่ได้รับทุน แต่เป็นความสัมพันธ์ตลอดชีวิต เป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ตลอดชีวิต ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของคนมีใจ ที่จะทำงานเพื่อสังคม อุทิศตนแก่สังคม

          วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๒ ผมไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล    ซึ่งสำหรับผม เป็นการไปเรียน


          เรียนรู้วิธีทำงานอย่างประณีต   ให้เกิดการวางรากฐานของทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   ให้ในระยะยาวเกิดการสร้างแพทย์ที่มีจิตใจทำประโยชน์ให้แก่สังคม   ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


          เราต้องการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้าย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ ในระยะยาว จะเป็นผู้นำในวงการสาธารณสุข   เป็นผู้นำในการทำงานเพื่อบ้านเมือง    เป็นคนเห็นแก่ตัวน้อย เห็นแก่บ้านเมืองมาก รู้จักเห็นแก่ผู้อื่น   มีมิติของความเป็นมนุษย์ อย่างสมดุลกับความเก่งหรือสมองปราดเปรื่อง    มารับพระราชทานทุนนี้   ซึ่งเป็นทุนที่มีเกียรติสูงมาก


          เราอยากให้ได้คนที่มีความผูกพันทางใจ   ที่จะทำเพื่อบ้านเมือง    ต้องการหาวิธีคัดเลือกให้ได้คนที่ไม่ใช่แค่เก่ง    แต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคม เพื่อบ้านเมือง    จะมีวิธีคัดเลือกอย่างไร   เมื่อคัดเลือกได้แล้วจะมีวิธีสร้างจิตสำนึกอย่างไร    ระหว่างรับทุน ๑ ปี เราจะมีวิธีกระตุ้นจิตสำนึกอย่างไร    และหลังจากครบ ๑ ปีที่รับทุน เราจะกระตุ้นจิตสำนึกต่อเนื่องอย่างไร    นี่คือโจทย์ของการทำงานจัดการทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อย่างประณีต 


          เราต้องสร้างวิธีการคัดเลือกที่เมื่อได้คนที่เก่งเข้าเกณฑ์ ทั้งเก่งวิชา และเก่งภาษา แล้ว   จุดตัดสินอยู่ที่แรงบันดาลใจที่จะทำเพื่อสังคม  ที่จะอุทิศตนให้แก่สังคม    ต้องอย่าตกหลุมความเก่ง  อย่าตกหลุมความคล่องภาษา


          เป็นความประณีตเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด   คือการสร้างคนดีและคนเก่งให้แก่วงการสุขภาพไทย    ที่ผลจะเกิดขึ้นในระยะยาว หลังจากผู้รับทุนออกไปทำงานในหลากหลายบริบท    ด้วยตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตนมีสัญญาใจไว้กับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล    ว่าจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 
          นั่นคือ ทีมจัดการรางวัลนี้ต้องสร้างเครื่องมือสำหรับสื่อสารเพื่อเตือนสติ   และเชื่อมโยง PMA YP Alumni เข้าด้วยกัน    และหาทางส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะช่วยหล่อหลอมและเสริมพลังการทำงานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ   เช่นเข้าร่วม
PMA Conference    เข้าร่วม PMA YP Congress   เข้าร่วมฟังการบรรยายของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ที่บรรยายที่ศิริราชทุกปี ในวันก่อนวันรับพระราชทานรางวัล   และกิจกรรมอื่นๆ


          การทำงานเพื่อพัฒนาทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   จึงเป็นแบบฝึกหัดของการทำงานอย่างประณีต ออกแบบระบบงานที่จะสร้างคนให้แก่แผ่นดิน    ที่ผลที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาระยะยาว เมื่อตนเองหาชีวิตไม่แล้ว


          ข้างบนคือบันทึกของผมก่อนไปประชุม   เมื่อได้เข้าประชุม และฟังรายงานการดำเนินการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกที่มี ศ. นพ. วันชัย วนชีวนาวิน เป็นประธาน แล้ว    ผมก็เกิดปิติเป็นที่สุด    ที่ได้รับทราบการทำงานที่สุดประณีตและรอบคอบ    มีการเก็บความลับเพื่อป้องกัน bias ได้อย่างดี 

   
          การประชุมในวันนี้ ได้ปรับช่วงเวลาการทำงานคัดเลือกปีที่ ๒ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปฏิทินชีวิตหมอใหม่ดียิ่งขึ้น    และได้ทำความเข้าใจว่า  การได้รับทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นเสมือนได้รับคัดเลือกเข้าสู่ครอบครัว    คือครอบครัว PMA YP ที่ความสัมพันธ์ไม่ใช่ ๑ ปี ที่ได้รับทุน   แต่เป็นความสัมพันธ์ตลอดชีวิต   เป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ตลอดชีวิต    ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของคนมีใจ ที่จะทำงานเพื่อสังคม  อุทิศตนแก่สังคม


          ผลการตัดสินทุนนี้ จะเปิดเผยได้หลังการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่มีสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เป็นองค์ประธาน ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๒ 

 

วิจารณ์ พานิช
๑๐ ก.ย. ๕๒

รศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล (ขวา)  และ รศ. ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ 

สองแรงแข็งขันของสำนักงานจัดการโครงการ

 

 ศ. นพ. วันชัย วนชีวนาวิน ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

 

บรรยากาศในห้องประชุม

 

อีกมุมหนึ่งของห้องประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

300012

เขียน

23 Sep 2009 @ 09:21
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 20:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก