ได้ไปชมเครื่องจักรกลการเกษตร   สนใจเครื่องดำนาคูโบต้า ซึ่งมี 2 แบบ  แบบนั่งขับราคาคันละ 5 แสนเศษ สามารถดำนาได้วันละประมาณ 15 ไร่  โอ้โฮ ผมไม่มีที่นารองรับมากมายขนาดนั้นครับ     แบบที่สองเป็นแบบเดินตาม สามารถดำนาได้วันละ 3-5 ไร่ ตัวรถราคา 135,000 บาท  รวมถาด 1000 ใบ (ถาด 45-50 ใบ สามารถเพาะกล้าและนำไปดำนาได้ประมาณ 1 ไร่) หลังจากศึกษารายละเอียดการทำงานแล้ว คุณสมบัติสามารถยกตัวหนีโคลนได้  สามารถลุยหล่มได้  น้ำหนักเบาเพียง 160 กก. สามารถดำนาได้ 4 แถว ตัดสินใจสั่งจองเลยครับ  นัดส่งของปลายเดือนกันยายน 2552 นี้ครับ

     ที่ต้องตัดสินใจอย่างนี้เพราะว่าปัจจุบัน คนดำนาอายุ 76 ปีแล้ว  จะจ้างคนอื่นดำนาก็หายาก  แถวบ้านผมขาดแคลนแรงงานทำนาทุกประเภท โดยเฉพาะคนที่จะรับจ้างดำนาครับ  การดำนาที่นี่เขาค่าจ้างดำนากำละ 7-10 บาท ซึ่งจะต้องจ้างถอนข้าวกล้าอีกกำละ 7-10 บาท  ไม่รวมที่ต้องลงทุนลงแรงหว่านกล้าอีกประมาณ 30-45 วัน  ตกค่าจ้างไร่ละประมาณ 2,500 บาท  ที่สำคัญกว่าคือ  หาแรงงานไม่ได้ครับ  ถึงเวลาที่ต้องดำนา  แรงงานที่เคยตกลงกันไว้หายจ้อยเลย  ปล่อยให้เทือกแห้งแข็ง หญ้าขึ้น  ผมโดนแบบนี้มาสองปีติดต่อกัน  เลยต้องหาทางออกแบบนี้ครับ  วันหลังได้รับรถมา เมื่อทดลองใช้แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งครับ