เราอาสาและพัฒนา ใจเริงร่าและสามัคคี เราตั้งจิตอุทิศชีวิตพลี รวมไมตรีเพื่อพีน้องผองไทย

 เป็นบทเพลงที่นักกิจกรรมโดยเฉพาะคนค่ายต้องได้ยิน ได้ร่วมกิจกรรมออกค่ายสร้างเสริมสุขภาพของมูลนิธิโกมลคีมทองร่วมกับ สสส.ให้งบสร้างสวนสุขภาพ ที่โรงเรียนบ้านผังปาล์ม ๔ กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นักศึกษามีความสุขกับการบำเพ็ญประโยชน์และเรียนรู้กระบวนการทำงาน ความสามัคคี สร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกัน ชุมชนมีความสุข ประเทศชาติพัฒนา