GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความหมายของเอกสารประกอบการสอน

สรุป

เอกสารประกอบการสอนก็เป็นหนังสืออ่านประกอบประเภทหนึ่ง เป็นเอกสารที่ผู้สอนจัดเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ผู้สอนต้องค้นคว้าหาความรู้จากภายนอกมาสู่ห้องเรียน ควรศึกษาจากหนังสือหลาย ๆ เล่ม การนำผลงานของผู้อื่นหลายเล่มมารวมกัน ต้องเรียบเรียงใหม่ โดยนำเนื้อหาสาระของรายวิชามาเรียงกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ เข้าไปให้เหมาะสม และสนองความต้องการของผู้เรียน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเหมาะที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าต่อวิชาการและความก้าวหน้าของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 299280
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (0)