nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

แนะนำหนังสือ การสอนภาษาอังกฤษ


เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนการที่จะจัดทำผลงานทางวิชาการที่จะเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นต่อไป

           ในฐานะที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู กทม. ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ต้องทำนั้น  การอ่านนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด และการที่ได้อ่านหนังสือที่ดีสักเล่ม ก็อยากที่จะนำเสนอหรือแนะนำให้ผู้อื่นได้อ่านกันบ้าง และสำหรับครั้งนี้ ผมมีหนังสือมาแนะนำให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักและอาจจะหยิบยืมจากห้องสมุดมาอ่านกันได้ครับ (สำหรับผมห้องสมุดวิชาการของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่มีหนังสือที่มีประโยชน์อยู่มากมายครับ)

            หนังสือที่จะแนะนำหรือบอกกล่าวกันในวันนี้ คือหนังสือ    การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา : เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยศูนย์พัฒนาหนังสือ  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ    พิมพ์เมื่อปี 2544    ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ในหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

                จากคำนำและคำแนะนำการใช้หนังสือ กล่าวไว้ว่า ...

                “จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวโน้มการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศแก่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะระดับชั้น ป.5 – 6   หนังสือเน้นให้ครูเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน มีกิจกรรมให้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการสอน และร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาที่อ่านหนังสือ

                หลักการพัฒนาตนเองในการทำงานของครูในปัจจุบัน คือ การให้ย้อนกลับไปคิด (reflect) วิเคราะห์การกระทำและผลงานของตน และเปิดใจกว้างประเมินค่างานนั้นเพื่อเสาะหาแนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบัน ที่ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์งานเป็น มีส่วนร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนของตนเองมากขึ้นได้ (autonomous learner) และเป็นผู้เรียนที่จะพึ่งตนเองได้ (independent learner)

                หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยหลักการข้างต้นที่กล่าวไว้ ซึ่งมีลักษณะให้ผู้อ่าน (ครู) เดินเข้าไปในเขาวงกต หรือ สวนวน (maze) แห่งการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  ในหนังสือจะมีการพูด คุย ถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้อ่าน (ครู)   ขอความคิด  และให้ตัดสินใจเลือกคำตอบได้หลากหลาย  เมื่อตอบไปอาจจะได้เส้นทางเดินต่อ หรือเจอทางตันแล้วต้องย้อนกลับไปเลือกเลือกเส้นทางใหม่ได้  ตลอดเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อหาทางออกที่ดีให้แก่การสอนภาษาอังกฤษทำให้เกิด “การเรียนรู้ด้วยตนเอง” จากการมี “ปฏิสัมพันธ์” กับหนังสือ  ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและชวนให้น่าติดตามและแก้ปัญหา

                ในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยเขาวงกต 6 ลูก (6 บทเรียน)   แต่ละลูกจะมีเนื้อหาเบ็ดเสร็จในตัวเอง

  • เขาวงกต 1  :  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน
  • เขาวงกต 2  :  การสอนศัพท์
  • เขาวงกต 3  :  การสอนไวยากรณ์
  • เขาวงกต 4  :  การสอนฟังและพูด
  • เขาวงกต 5  :  การสอนอ่านและเขียน
  • เขาวงกต 6  :  การสอนโครงงาน ”

               นอกจากตัวบทเรียน หรือเขาวงกตที่ 6 ลูกที่น่าสนใจ และน่าเพลิดเพลินในการอ่านและเดินทางติดตามจนถึงทางออกของทุกบทแล้ว สิ่งที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งได้แก่ รายการหนังสือตัวอย่างที่ใช้อ้างอิง และเอกสารอ้างอิง ที่รวบรวมไว้ท้ายเล่มของหนังสือเล่มนี้  ซึ่งจะมีประโยชน์ในการที่จะศึกษาค้นคว้าหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ผู้อ่านเกิดความหลากหลายในการค้นคว้าและมีแนวทางการอ่านหนังสือที่ดี เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนการที่จะจัดทำผลงานทางวิชาการที่จะเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นต่อไป               

หมายเลขบันทึก: 299277เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2009 20:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ไม่ค่อยถูกกับเนื้อหา: ภาษาอังกฤษ

แต่ชอบกระบวนการ: เป็นแนวทางการศึกษาแบบผู้ใหญ่ (adult learning) ที่น่าสนใจมากวิธีหนึ่งครับ

ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท