• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

KM_Facilitator in Action

  ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒ เตรียมการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระดมความคิด สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 หว่างวันที่ ๒ ถึง ๔ มิถุนยาน ๒๕๔๙ ทีมงาน KKU_KM นำโดย คุณเอื้อ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.นส.พ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

  เรียนเชิญ คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ ท่านที่สนใจ "ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้" มาร่วม เสนอแนวทาง เพื่อวาง "แผนยุทธศาสตร์ ร่วมกัน"

 เรียนแจ้งชื่อ ที่อยูที่ติดต่อได้ ทั้งทาง Blog หรือ Fax เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญทางการ

 หากท่านใดที่สนใจ แต่ติดภาระกิจ กรุณา "เสนอแนะ ข้อคิดเห็นผ่านมาทาง Blog"Computing นี้ได้ครับ

 JJ

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 29910
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 6
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

  • กลัวไม่ได้ไปครับ
  • นายขจิต ฝอยทอง สำนักเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • หมายเลขโทรสารคือ 0-4422-4205 โทร 07-1574342
  • ขอบคุณครับ

 

 Computer เรียนท่านอาจารย์ ขจิต ท่านมาช่วงบ่ายวันศุกร์ก็ได้ครับ เป็นช่วงที่จะ

 "ลปรร F2F KM ขับเคลื่อนสังคมไทย ศุกร์บ่าย ถึง เสาร์-อาทิตย์ ครับ"

ถ้าท่านต้องการที่พักกรุณาแจ้งด้วยครับ ทาง ม.ข เป็นเจ้าภาพครับ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • เป็นพระคุณอย่างสูงครับ ตั้งใจจะไปวันศุกร์ อยู่ถึงวันอาทิตย์เลยครับ
  • อยากได้ที่พัก ต้องแจ้งที่ใดครับ ขอบคุณมากครับ

 Counting Sheep เรียนท่านอาจารย์ขจิต ทาง ม.ข จะสำรองที่พัก "อาคารขวัญมอ"ให้ครับ ติดต่อที่ คุณเอื้องฟ้า ฝ่ายอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ก็ได้ครับ ท่านเข้าวันได ออกวันไดแจ้งด้วยครับ

  • ขอบคุณมากครับอาจารย์ คงไปกับพี่ชายขอบแน่ๆ
 Spaz ยินดีครับ เห็นท่านชายขอบกำลังไม่สบายใจ