รายงานการประชุมเครือข่ายตำบลในคลอง

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ ของปี เพราะเพิ่งผ่านมา ๕ เดือน

เปิดโดยประธานเครือข่ายตำบล แม้วันนี้จะมีแค่ ๔ หมู่ คือหมู่ที่ ๓ ๕ ๑๑ และ ๑๓ ทั้งที่เชิญเป็นจดหมายไปทุกหมู่แล้ว แม้จะมีเพียง ๔ หมู่แต่ก็นับเป็นทีมงานที่เหนียวแน่นมาก ต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก

เริ่มต้นด้วยการพูดคุยตามวาระต่างๆดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องการแสดงความยินดีกับหมู่ที่ ๓ ที่ได้รางวัลผู้นำชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ ได้รางวัล 50,000บาท

วาระที่ ๒ อบต. ให้จัดทำงบเชิง SML การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ใช้งบสะสม ๔ ล้านบาท ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ให้ทำแผนในแต่ละหมู่บ้าน ให้ชุมชนบริหารจัดการเอง โดยให้เงินโครงการละ ไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อสะดวกในการใช้งบประมาณ  จะทำกี่โครงการก็ได้

วาระที่ ๓ เชิญร่วมงานรัฐพิธีที่ อบต. วันที่ ๙ มิถุนายน จะมีการแจกเสื้อสีเหลืองให้ (วันนี้มีการแจกให้คนทำงานแต่ก็มีประชาชนทั่วไปเข้าไปรับเลยเกิดความไม่พอใจ เนอให้มีหารจัดโควต้าให้สมาชิกที่มีหน่วยงานสังกัดต่างๆ)

วาระที่ ๔ เรื่องการยกฐานะกองทุนให้เป็นนิติบุคคล ตามระเบียบต้องเป็นในปี 2551 อย่างช้า โดยจะให้เริ่มส่งเอกสารจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

ทุกกองทุนต้องเปผ็นนิติบุคคจึงได้เปรียบเทียบความแตกต่างของการที่เป็นนิติบุคคลให้เวทีรับทราบ
จบเรื่องราวของเรื่องเครือข่ายจากนั้นได้ให้ทางทีมงานวิจัยนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ประสบพบเจอแล้วเกิดเป็นคำถามให้เวทีวันนี้ที่ต้องตอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)