สำหรับบมือใหม่หัดเขียนในวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ  เป็นการจัดสรร

ทุนการศึกษาประจำปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้

ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาภายใต้โครงการนำร่องกิจกรรมการจัดสรรทุนภายใต้โครงการ

เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันการอุดมศึกษา สำหรับใครที่

สนใจก็เข้าไปเว็บนี้เลยนะคะ   http://www.research.mua.go.th/