แม่ค้าทอดขนม ชานเมืองมัณฑเลย์ พม่า 2548เราๆ ท่านๆ คงจะงงกันเล็กน้อยกับศัพท์สมัยใหม่ เช่น ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว ฯลฯ ไม่ต้องกลัวครับ เพราะการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ เป็นประจำช่วยให้สมองได้ฝึกฝน ทำให้สมองไม่เสื่อมง่าย

วันนี้เรามีข่าวดีจากจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา (UAB Healthsystem) จดหมายข่าวของเว็บไซต์หลายแห่งมีดีที่ส่งคำถามไปถามได้ ถ้าคำถามเข้าตากรรมการ ท่านก็จะตอบกลับมาทางจดหมายข่าว

มีผู้ชมถามไปว่า ไขมันทรานส์เป็นอย่างไร เหมือนไขมันอิ่มตัวหรือไม่ อาจารย์ท่านตอบมาอย่างนี้ครับ...

 • ไขมันอิ่มตัวคืออะไร:                                                                  

  ไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid / SFA) ส่วนใหญ่พบตามธรรมชาติ

  ไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่พบในไขมันสัตว์ เนื้อแดง(เนื้อแดงมีไขมันแฝงอยู่มากทีเดียว) และผลิตภัณฑ์นมเต็มส่วน เช่น นมจืด นมหวาน นมเต็มส่วนรสช็อคโกแล็ต เนย ฯลฯ ส่วนน้อยพบในผลิตภัณฑ์พืช ที่พบมากได้แก่ น้ำมันปาล์มและกะทิ
 • ไขมันทรานส์คืออะไร:                                                               

  ไขมันทรานส์ (trans = แปรสภาพ) เป็นไขมันที่คนเราทำขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ขบวนการสำคัญได้แก่ การเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) ให้กับโมเลกุลของคาร์บอน

  การเติมไฮโดรเจนทำให้น้ำมันเหลวแปรสภาพ กลายเป็นน้ำมันข้นขึ้น ขาวขึ้น และละลายหรือปนกับน้ำได้ง่ายขึ้น เก็บได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง ไม่เสียง่าย และเก็บได้นานขึ้น

  คำกล่าวที่ว่า “น้ำกับน้ำมันไม่มีวันเข้ากันได้” จะเปลี่ยนไปก็ตอนนี้เอง ถ้านำน้ำมันมาเติมไฮโดรเจนเข้า น้ำมันจะแขวนลอยในน้ำได้ เปรียบคล้ายสบู่ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำได้

  ครีมเทียมหรือคอฟฟี่เมตที่มีจำหน่ายประมาณครึ่งหนึ่งเป็นน้ำตาล อีกครึ่งหนึ่งเป็นไขมันเติมไฮโดรเจนไปบางส่วน ทำให้ไขมันบางส่วนแปรไปเป็นไขมันทรานส์
 • ตัวอย่างไขมันทรานส์:                                                                

  ไขมันทรานส์พบมากใน เช่น ครีมเทียม(คอฟฟี่เมต) เนยเทียม ขนมปังกรอบ (crackers) ขนมท้อฟฟี่ ขนมปังปิ้ง คุกกี้ ขนมสำเร็จรูป (snack) อาหารทอด สลัดน้ำข้น ฯลฯ

  นอกจากนั้นการทำอาหารที่ใช้ความร้อนต่อเนื่องกันนานๆ หรือน้ำมันทอดที่ใช้ซ้ำหลายครั้ง เช่น กล้วยทอด มันทอด ฯลฯ มีส่วนทำให้เกิดไขมันทรานส์ได้ การใช้น้ำมันจึงควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งส่วนที่เหลือ
 • โคเลสเตอรอลในเลือด:                                                             

  ร่างกายคนเรามีโคเลสเตอรอลกลุ่มสำคัญ 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่ แอลดีแอล (low density lipoprotein / LDL) หรือไขมันชนิดเลว และเอชดีแอล (high density lipoprotein / HDL) หรือไขมันชนิดดี

  LDL ทำหน้าที่คล้ายคนพาล นำคราบไขมันจากทางเดินอาหารและตับไปทิ้งไว้ตามผนังเส้นเลือด HDL ทำหน้าที่คล้ายคนดี เก็บคราบไขมันจากผนังเส้นเลือด นำไปส่งให้ตับ ตับขับออกทางน้ำดี และส่งออกไปยังลำไส้ เพื่อขับส่วนหนึ่งออกไปตามลำดับ
 • HDL-LDL:                                                                              

  เจ้า LDL กับ HDL นี่... ไม่มีใครเห็นใจใคร ทำอย่างกับคนในเมืองไทยอย่างนั้นละ คนดีก็ทำดีไป คนเลวก็ทำเลวไป

  ฝ่ายคนดี (HDL) ตั้งหน้าตั้งตาเก็บขยะ ฝ่ายคนเลว (LDL) ตั้งหน้าตั้งตาทิ้งขยะ แข่งกันอย่างนี้เป็นวัน เดือน ปี... จนถึงหลายสิบปี ไม่มีวันหยุด ถ้า HDL ชนะ... เส้นเลือดจะโล่งไปนาน ถ้า LDL ชนะ... เส้นเลือดก็จะอุดตันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • ไขมันอิ่มตัวกับทรานส์ อย่างไหนอันตรายกว่า:                                

  ไขมันอิ่มตัวเพิ่มโคเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL) ส่วนไขมันทรานส์เพิ่มโคเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL) และลดไขมันชนิดดี (HDL) ไปพร้อมๆ กัน ทำคล้ายเมืองไทยอีกนั่นแหละ

  คนชั่วบางคนตั้งหน้าตั้งตาทำเลวอย่างเดียว ไม่ทำลายคนดี นี่เป็นพวกไขมันอิ่มตัว ส่วนคนชั่วบางคนตั้งหน้าตั้งตาทำเลว และทำลายคนดีไปพร้อมๆ กัน นี่เป็นพวกไขมันทรานส์ นั่นคือ ไขมันทรานส์อันตรายมากกว่าไขมันอิ่มตัว
 • คำแนะนำ:                                                                              

  สมาคมโรคหัวใจอเมริกันและคำแนะนำเรื่องอาหารสหรัฐฯ แนะนำให้กินไขมันทุกชนิดรวมกันประมาณ 20-35 % กินไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 10 % ของพลังงานทั้งหมด และกินไขมัน
  ทรานส์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

  โปรดสังเกตว่า การที่คนเรากินไขมันได้ประมาณ 30 % ของพลังงานทั้งหมดหมายความว่า กินไขมันโดยปริมาณประมาณ 15 % ของปริมาณอาหารทั้งหมด

  เนื่องจากไขมัน 1 กรัมให้พลังงานประมาณ 9 แคลอรี่ต่อกรัม ขณะที่แป้งและน้ำตาลให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี่ต่อกรัม ให้พลังงานต่างกันประมาณ 2 เท่าตัว
 • โฆษณา... อาจจะไม่จริง:                                                           

  คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ บังคับให้อาหารที่วางจำหน่ายติดฉลากระบุปริมาณไขมันทรานส์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549

  ทว่า... ปริมาณไขมันจริงอาจจะสูงกว่าที่บริษัทโฆษณาไว้ เช่น มันทอดแมคโดนัลด์ชุดใหญ่ติดฉลากว่า มีไขมันทรานส์ 6 กรัม เมื่อนำไปตรวจสอบพบว่า มีไขมันทรานส์จริง 8 กรัม หรือมากกว่าที่โฆษณาไว้ถึง 33.33 %

ทำอย่างไรดี:                                                                         

 • ดูฉลากอาหาร:                                                                

  คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ระบุว่า อาหารที่มีไขมันทรานส์ไม่เกิน 5 % ของขีดจำกัดใน 1 วันใน 1 ส่วนบริโภค (serving) ถือว่า มีไขมันทรานส์ต่ำ ถ้ามากกว่า 20 % ใน 1 ส่วนบริโภคถือว่า มีไขมันทรานส์สูง

  แม้แต่อาหารที่ฉลากระบุว่ามีไขมันทรานส์เท่ากับ O ก็ยังมีไขมันทรานส์น้อยกว่า 0.5 กรัมต่อ 1 ส่วนบริโภค ฟังดูเหมือนไม่มาก แต่ถ้ากินหลายๆ อย่างสะสมกันก็จะเป็นอันตรายได้
 • หลีกเลี่ยง:                                                                    

  ทางที่ดีที่สุดคือ การเลี่ยงอาหารทอดนอกบ้าน เบเกอรี่ ครีมเทียม(คอฟฟี่เมต) ขนมปังปิ้ง ขนมสำเร็จรูป นมเต็มส่วน(แนะนำให้กินนมไขมันต่ำ หรือนมไม่มีไขมันแทน) เนยเทียม(เนยเทียมมีไขมันทรานส์สูง เนยแท้มีไขมันอิ่มตัวสูง) และไม่ควรกินผลิตภัณฑ์สัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ฯลฯ มากเกินไป(มากเกิน 3 ฝ่ามือต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่)
 • ไขมันร้ายๆ กับโคเลสเตอรอล... น้อยไว้ก่อนละดี:                  

  ไขมันร้ายๆ ได้แก่ ไขมันอิ่มตัว(มีมากในเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ กะทิ และน้ำมันปาล์ม) ไขมันทรานส์ โคเลสเตอรอลมีมากในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาหารทะเล(ยกเว้นปลา ปลิงทะเล) เครื่องในสัตว์ และไข่แดง(ผู้ใหญ่กินได้วันละ ½ ฟองต่อวัน)
 • กินปลา:                                                                       

  ปลาส่วนใหญ่มีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าสัตว์บก ปลาทะเลมีไขมันชนิดดีพิเศษ(โอเมก้า-3) ช่วยบำรุงสมอง ระบบประสาท และป้องกันโรคเส้นเลือดอุดตัน
 • ใช้น้ำมันพืช:                                                                 

  แนะนำให้ใช้น้ำมันพืชที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มและกะทิ เช่น น้ำมันมะกอก คาโนล่า รำข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด ทานตะวัน ฯลฯ และใช้แต่น้อย
 • กินนมไขมันต่ำ:                                                              

  คนที่อายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปควรดื่มนมไขมันต่ำ (low fat) หรือนมไม่มีไขมัน (nonfat) แทนนมไขมันเต็มส่วน (whole milk) เช่น นมจืด นมหวาน นมเต็มส่วนรสช็อคโกแล็ต ฯลฯ
 • กินข้าวกล้อง ผัก ถั่ว งา และผลไม้:                                     

  ข้าวกล้อง ผัก ถั่ว งา และผลไม้มีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) ช่วยป้องกันผนังเส้นเลือด ไม่ให้อนุมูลอิสระเข้าไปทำลายผนังเส้นเลือดได้ง่าย ทำให้เส้นเลือดของท่านผู้อ่านโล่งไปอีกนาน...

  ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี มีไขมันชนิดดี (HDL) มากหน่อย มีไขมันชนิดร้าย (LDL) น้อยหน่อย มีสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักนานาชนิดมากหน่อย และมีเส้นเลือดที่โล่ง ไหลเวียนดีไปนานๆ ครับ...

แหล่งข้อมูล:                                                                         

ภาพประกอบ >

 • ภาพแม่ค้าทอดขนม ชานเมืองมัณฑเลย์ พม่า (มิถุนายน 2548)
  เชิญชมภาพใหญ่
 • ตอนแรกถ่ายภาพแม่ค้าคนเดียวก่อน ดูเขาจะเขินหน่อยๆ 
  >>> คลิกที่นี่ [[[[[ Click___คลิก ]]]]]
 • ต่อมาคุณแม่มาช่วยเข้ากล้อง ดูจะเขินน้อยหน่อย
  >>> คลิกที่นี่ [[[[[ Click___คลิก ]]]]]

 • คนพม่าชอบกินของมันๆ แกงแพงๆ มักจะมีมันลอยหน้า ร้านกาแฟก็มีของทอดมันๆ หลายอย่าง ถ้าคนพม่ายังใช้แรงมาก เช่น ขี่จักรยาน เดิน ทำไร่ทำนา ฯลฯ การกินอาหารมันแบบนี้คงไม่ทำให้อ้วนมากนัก ทว่า... เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ออกกำลังน้อยลง ใช้แรงน้อยลงแล้ว น่าจะกินอาหารมันให้น้อยกว่านี้
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙.