ตารางการออม (1)

      ในเดือนมิถุนายน  2549  ทีมวิจัยจัดการความรู้ของลำปางจะเริ่มโครงการกระปุกออมสินลดรายจ่าย  โดยจะมอบกระปุกออมสินไม้ไผ่ให้กับสมาชิกของกองทุนที่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการลดรายจ่ายวันละ 1 บาท  เพื่อสวัสดิการชุมชน  ตอนนี้ได้สั่งทำกระปุกออมสินไปแล้วประมาณ 300 กระปุก  แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าค่ะ  นอกจากกระปุกออมสินแล้ว  ผู้วิจัยได้ปรึกษากับอาจารย์พิมพ์และคณะกรรมการของกองทุนแล้วว่าคงจะต้องมีเครื่องมือในการบันทึกการออมของสมาชิกด้วย  ดังนั้น  ในวันนี้ผู้วิจัยก็เลยนั่งคิดว่าจะออกแบบเครื่องมือนั้นอย่างไร  ในเบื้องต้นได้ออกมา 2 แบบค่ะ  ผู้วิจัยตั้งชื่อว่า "ตารางการออม"  จะมอบให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  (พร้อมกับกระปุกออมสิน)

      สำหรับแบบแรกนี้  เป็นตารางที่ง่ายๆ  เพียงแค่สมาชิกออมเงินในวันไหนก็ให้ขีด / ลงในช่องวันนั้น  ถ้าวันไหนไม่ออมก็ไม่ต้องขีด  จะได้ดูว่าในเดือนนี้เรามีวินัยในการออมกี่วัน  ตารางจะบรรจุในกระดาษ A 4 เพียงแผ่นเดียว  สมาชิกสามารถบันทึกข้อมูลการออมได้ทั้งปี 

      สาเหตุที่ผู้วิจัยออกแบบตารางการออม (แบบที่ 1) ออกมาในรูปร่างหน้าตาแบบนี้  เพราะ  เคยเห็นทะเบียนประวัติสมาชิกและประวัติการออม-การกู้ของสมาชิกที่แต่ละกลุ่มใช้อยู่  ซึ่งจะเก็บไว้ที่กองทุน  ในเดือนไหนที่สมาชิกมาออม  กรรมการจะใส่รายละเอียดต่างๆในตารางนี้  เรียกสั้นๆว่า การ์ดเหลือง  ประกอบกับเห็นใน Blog ของ Gotoknow ที่จะมีปฏิทินปรากฎอยู่  หากเข้ามาเขียนบันทึกในวันไหน  ตัวเลขวันที่ของวันนั้นก็จะเป็นสีเข้มแสดงให้เห็นว่าวันนั้นเราเข้ามาเขียนบันทึกแล้ว  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีประโยชน์  เพราะ  ในแต่ละเดือนจะเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเราเข้ามาเขียนบันทึกกี่วัน  ในแต่ละวันเราเขียนกี่บันทึก  มีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง  ผู้วิจัยก็เลยเอาการ์ดเหลืองของกลุ่มกับปฏิทินของ gotoknow มาประยุกต์รวมกัน  (แบบยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค่ะ  เพราะ  ตั้งใจว่าในอาทิตย์หน้าก่อนที่จะพิมพ์จะต้องนำไปให้แต่ละกลุ่มพิจารณาก่อนค่ะ)

ตารางการออม

ประจำปี 2549

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล……………………….

ชื่อ………………………………ที่อยู่เลขที่……………..หมู่……..ถนน…………………ตำบล…………………อำเภอ………………….จังหวัด………………

วันที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

เดือน

                                                             

มกราคม

                                                             

กุมภาพันธ์

                                                             

มีนาคม

                                                             

เมษายน

                                                             

พฤษภาคม

                                                             

มิถุนายน

                                                             

กรกฎาคม

                                                             

สิงหาคม

                                                             

กันยายน

                                                             

ตุลาคม

                                                             

พฤศจิกายน

                                                             

ธันวาคม

                                                             

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

สมคิด วงษ์คำ
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

ขอตารางการเก็บออม...เป็นรูปการคำนวลค่าใช้จ่ายประจำเดือน 1 ถึง 12ในแฟ้ม

ผมเคยเจออยู่รู้สึงว่าจะอยู่ในเว็บของ it หรือเปล่าผมไม่ช่วยหน่อยครบ