เจ้าตูบน้อย...เพื่อนยาก.......

          ต้องยอมรับว่าสุนัข หรือแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีกันเกือบทุกบ้าน ด้วยสภาพของสังคม และความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเวลาการทำงานที่มีมากนัก กับสังคมที่มีการแข่งกันกันอย่างมากและตลอดเวลา ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน สัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นด้วยความเป็นคนเลี้ยงจึงย่อมเป็นเจ้าของ เจ้าตูบไปโดยปริยาย ความรับผิดของเจ้าของที่มีต่อเจ้าตูบจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งเรื่องสุขภาพ คุณภาพชีวิต (quality of life) การฝึก พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของและสัตว์อื่นๆ ด้วย ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของเจ้าตูบอาจจะกินระยะเวลานาน บางครั้งต้อง การความอดทนเหมือนกัน โดยเฉพาะในยามที่เจ็บป่วย หรือพิการ รวมทั้งอาจจะหมายถึงความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของ เจ้าตูบเหมือนกัน

เราหวังอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆ ที่เราพยายามคัดสรรมาเสนอนี้อาจจะช่วยเจ้าของสัตว์ในการตัดสินใจกระทำการใดๆ กับตูบ หรือเลี้ยงเจ้าตูบ หรือดูแลเขาด้วยความถูกต้อง เหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัว แน่นอนมีคำถามเกิดขึ้นแน่ การเจ็บป่วย การสื่อสารที่สุนัขได้แสดงออกมาคืออะไร มีเรื่องมากมายที่เจ้าของสัตว์ยังต้องการคำตอบอยู่ตลอดเวลา เรามีประเด็นที่อาจจะให้ความกระจ่างกับท่านผู้รักสัตว์