หนังสือพุทธทำนาย

 


คำภีร์ใบลานอักขระธรรม

                        จากภูค้อ  ของสามเณรคำ  ประสบเว้า  เรื่องบ้านเมืองออกมากที่มีมาก่อนแล้วเขียนไว้ต้นๆศาสนา  ขอให้ตั้งใจถือธรรม  สวดพระ  อะระหังสัมมา  สัมพุทโธ  นะโมข้าขอไหว้พระพุทธทุกพระองค์  ทุกท่านจึงจะอยู่ได้ตลอด  ถ้าผู้ใดบ่เชื่อให้เบิ่งในปีระกา  ปีจอนี้  มีเฮือนแล้วบ่มีคนอยู่  มีนาบ่มีคนเฮ็ด  เดือนเจ็ดมีงูเต็มไปทั่วฮอดเดือนสิบ  เดือนสิบเอ็ดคนบาปจะตาย  เพราะบ่มีสัตย์ที่ในใจ  สิมีภัยดังนี้
                        1 . สิมีเสิกเกี้ยวกันทางน้ำ  ท่าน้ำจะมีอันเป็นไป
                        2 . จะนอนบ่หลับ
                        3 . ผัวเมียบ่เห็นหน้ากัน
                        4 . ทั้งลูกและหลานบ่เห็นหน้ากัน
                        5 . คนสิตายทั่วทั้งทวีป  แต่ว่าการตายบ่มีผู้ฝัง  ผู้เผา  บ่มีผ้านุ่ง  ผ้าถุง  มีพาข้าวบ่มีคนกิน  เพราะกระทำบาปทั้งหลาย  ในจำนวนหนึ่งหมื่นคนสิตายเหลือแค่หนึ่งคน พันคนเท่านั้น  สิมีโจรผู้ร้ายเรียกค่าคุ้มครอง  เสือร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นราวสี่ห้าหกปีไปจนฮอดปีชวดก็หมดกัปแล้ว  บ้านเมืองบ่สบาย  ในห้าปีนี้มันฮ้อนเต็มทีแลฯ  ถ้าบ่เชื่อคอยเบิ่ง  ถ้าผู้ใดเทศนาธรรมแล้วคนฟัง  ทำตามแล้วสิมีความสบาย  ขอให้เทศนาธรรมหรือบอกข่าวญาติพี่น้องทุกคน  ในวันออกใหม่ค่ำหนึ่งเพราะเป็นวันเกิดของเทวดาท่านสิพ้นทุกข์แน่นอน

                        ยังมีภัยอีกอย่างว่า  ถ้ากลางคืนมีคนมาเอิ้นอย่าขาน  ย้านผีมาเห็น  เดือนหกขึ้นออกใหม่  ค่ำหนึ่งกับเดือนแฮมเก้าบ่ให้ตักน้ำให้ตักไว้ก่อน  เพราะห่าผีมันใส่ยากินแล้วตาย  ในวันเกิดเทวดาค่ำหนึ่งกับเก้าค่ำให้รักษาศีลภาวนา  สวดมนต์สิสุขสบาย  หากผู้เขียนธรรมไว้ห้าสิบใบบูชาไว้เทิงหัวสิมีความสุข  เอาไว้เป็นทานก็ได้  เอาไว้อ่านก็ได้
                        ต่อไปน้ำอุบาทว์จะท่วมโดยบังเอิญทั้งทวีป  คิดย่านมันบ่ฮอดปีระกาและปีชวดเด้!น้อ!  ถ้าบ่เชื่อเดือนสิบสองจะบันดลคนไข้ออกเลือด  แล้วถ้าผู้ใดฮู้ยารักษานี้ให้เอาธูปเทียนไปใต้บนถวายบังคมผู้มียาจึงสิดีแล  ขอให้บอกญาติพี่น้องทั้งหลายให้เชื่อธรรม  ถือศีล ๕  ทุกๆคนจะมีความสุขสบายแล ฯ 
* ( ค้นพบหนังสืออินตกเทพทำนายโดยย่อ )
หนังสือใบลานนี้ได้ตกลงมาสู่วัดแห่งหนึ่งในแขวงอัตะปือ  ข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้องค์หนึ่ง  เผยแผ่ให้เล่าเกิดศรัทธา  เสียสละทรัพย์ส่วนตัวพิมพ์แจกจ่ายมายังญาติพี่น้องชาวพุทธ  ทั้งเพื่อเป็นการกุศลและพิจารณาด้วยตนเองถึงเหตุมหันตะภัยของโลกาภิวัฒน์  ซึ่งเกิดขึ้นตามคำพุทธคำนายไว้ดังนี้
พระอินทร์ – พรหม  ได้สั่งไว้ว่าถ้าบุคคลใดฮู้แล้วให้รีบร้อนเว้าสู่กันฟังหรือพิมพ์แจกจะเกิดกุศล  ท่านจะหลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง  ถ้าบุคคลใดบ่เชื่อคำของพระพุทธเจ้าจะเกิดเดือดร้อนในปีจอ  2549  ออกใหม่ 14 ค่ำผู้มีบุญสิมาเกิดพร้อมหนังสือใบลาน  ถ้าบ่มีหนังสืออยู่บ้านช่องผู้ใด  จะมีผีร้ายเข้ามาทำลาย
ในปีจอต่อปีกุลยามเดือนแจ้งสิมีงูพิษตอดกัด  ไห้ตาย  และฝูงชนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ  เช่น  ทุกข์ยากฮ้อนเพราะศึกสงคราม  ทุกข์ยากฮ้อนไม่มีน้ำและไฟ  ทุกข์ยากฮ้อนไม่มีใครดูใจ  ทุกข์ยากฮ้อนไม่มีใครอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนา  ทุกข์ยากฮ้อนเพราะไม่มีผู้เฒ่า  ทุกข์ยากฮ้อนเพราะไปต่างประเทศสะดวก  ทุกข์ยากฮ้อนนอนบ่หลับ
ในปีจอนี้เมืองเวียงจันทน์จะมีองค์ฤาษีทองสิกขาลาบวชมาเป็นพ่อค้า  ในปีจอออกใหม่ขึ้น 8 ค่ำ  ห้ามไม่ให้ตักน้ำอาบ  น้ำกินตามห้วยหนอง  คลอง  (หลังพระอาทิตย์ตกดิน)  หรือก่อนมืดค่ำ  พระยายมราชจะนำเอายาพิษพ่นลงมายังโลกมนุษย์
ในปีจอเมืองกรุงเทพฯจะแตกพังทลายในเวลาไก่ขัน  พระแก้วมรกต  หัวเซียงเมี่ยง  เม็ดข้าวใหม่จะกลับคืนเมืองเวียงจันทน์  นี่คือ  พระคาถาขององค์อินทร์  พรหม  ยม  ได้เขียนไว้ในใบลานจึงเก็บรักษาไว้ให้ดี  เพื่อช่วยหลุดพ้นภัยพิบัติ
·         ปะโตเมตัง  ปะละสิมินัง  สุขะโตจุติ  จิตตะเมตะนิมะนัง  สุขะโตจุติ
พระคาถานี้จะลงเขียนใส่ใบลาน  แผ่นทอง  หรือแผ่นผ้าก็ได้  ให้ติดไว้หน้าประตูห้องหรือในรถพาหนะต่างๆ  หรือติดตัวก็ได้  ยามเกิดเหตุจะช่วยให้พ้นภัยอันตราย  ในกาลเวลานี้เทพเจ้าเทวดาผู้รักษาครอบครัวของมนุษย์โลกได้ทำบุญกุศลเพียง  9  ส่วนและทำบาปถึง  7  ส่วน  เมื่อเป็นเช่นนี้พระอินทร์จะลงโทษกับมนุษย์ใจบาป  9  ข้อ  นับแต่ปีจอถึงปีกุน  คือ
                        1 . จะทำให้เกิดภัยลมแดงแผ่นดินไหว
                        2 . จะให้เกิดไฟไหม้
                        3 . จะเกิดน้ำท่วม
                        4 . จะให้เกิดฟ้าผ่า
                        5 . จะให้เกิดเดือดร้อน  หนาวหลาย
                        6 . จะให้เกิดสาละพาต่างๆ อากาศ  อาหารเป็นพิษ  
                        7 . จะให้เกิดสาละโลก (พยาธิร้าย)
                        8 . จะให้เกิดอดอยาก
                        9 . จะให้เกิดอาฆาต  ฆ่าฟันกันเองสำหรับคนบาป 
มหันตภัย  ๙  อย่างนี้จะหลุดพ้นสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าเท่านั้น  รู้แล้วจงบอกต่อไปให้รับทำแต่บุญหลายกว่าบาป  ถ้ากลายปีจอปีกุนไปแล้วทุกคนทั้งลูกเต้าเหล่าหลานจะได้รับความสุขสบายทั่วหน้า (เวลายังเหลือน้อย)  ให้ทุกคนเคร่งครัดถือศีล ๕  และหมั่นเข้าพระภาวนาให้ทาน  เพื่อการกุสลอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://gotoknow.org/sucontika2ความเห็น (4)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้ว เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

1
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาดี แต่รูปเจ้าของ blog ใหญ่ไปหน่อยครับ
มานิต
IP: xxx.147.40.232
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระค่อนข้างน้อย แทรกรูปภาพด้วยครับ กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น กรุณาทำเว็บลิงค์ด้วย ท่านสามารถใช้บล็อกนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดไป

http://gotoknow.org/ymanit

http://spaces.msn.com/ymanit

มานิต

เขียนเมื่อ 
พยายามเข้าถึงจะเพิ่งเริ่มแต่ใช่ว่าสักวันเราจะไม่เก่งนี่ใช่มั้ย