สวัสดีครับผมชื่อโด้เรียนอยู่ชั้น ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  ยินดีที่ได้เป็นสมาชิกชาว Bloggang ครับ