วินัย

baby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความหมาย

     ก่อนที่ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสถึง วินัยและพัฒนานิสิต  นั้น  ผู้เขียน ขออาสาหาความหมายมาให้ท่านผู้อ่านทราบก่อน  เพื่อที่เราจักได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไป 

     คำว่า "วินัย"  โดยทั่วไปหมายถึง  การฝึกอบรม  กาย วาจา และใจ  ให้อยู่ใน ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  เพื่อให้การอยุ่ร่วมกันของคนในสังคมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  วินัยของแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันออกไป  ตามลักษณะความเป็นอยู่ของสังคมนั้น ๆ

    ความหมาย  ของ วินัย  วินัย (Discipline)  แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ  ได้แก่

    1.  การควบคุมตนเอง  self - control   มุ่งที่การพัฒนาตนเอง  เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการ

    2.  เงื่อนไขที่ทำให้มีพฤติกรรมอันเป็นระเบียบ Condition  for  orderly  behavior มุ่งที่การควบคุมคนในองค์การให้มีระเบียบ

    3.   กระบวนการทางนิติธรรม Judicial  due  process  มุ่งที่กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย  ตามกฎเกณฑ์

     ท้ายนี้  ขอขอบคุณ  แหล่งที่มาของข้อมูล  ได้แก่  ส่วนของการบริหารงานบุคคล  กองวินัย  สำนักงานกำลังพล  กรมตำรวจ  สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิต

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2971, เขียน: 24 Aug 2005 @ 18:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)