วินัย

  ติดต่อ

  ความหมาย  

     ก่อนที่ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสถึง วินัยและพัฒนานิสิต  นั้น  ผู้เขียน ขออาสาหาความหมายมาให้ท่านผู้อ่านทราบก่อน  เพื่อที่เราจักได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไป 

     คำว่า "วินัย"  โดยทั่วไปหมายถึง  การฝึกอบรม  กาย วาจา และใจ  ให้อยู่ใน ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  เพื่อให้การอยุ่ร่วมกันของคนในสังคมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  วินัยของแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันออกไป  ตามลักษณะความเป็นอยู่ของสังคมนั้น ๆ

    ความหมาย  ของ วินัย  วินัย (Discipline)  แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ  ได้แก่

    1.  การควบคุมตนเอง  self - control   มุ่งที่การพัฒนาตนเอง  เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการ

    2.  เงื่อนไขที่ทำให้มีพฤติกรรมอันเป็นระเบียบ Condition  for  orderly  behavior มุ่งที่การควบคุมคนในองค์การให้มีระเบียบ

    3.   กระบวนการทางนิติธรรม Judicial  due  process  มุ่งที่กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย  ตามกฎเกณฑ์

     ท้ายนี้  ขอขอบคุณ  แหล่งที่มาของข้อมูล  ได้แก่  ส่วนของการบริหารงานบุคคล  กองวินัย  สำนักงานกำลังพล  กรมตำรวจ  สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 2971, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)