• ชาววิทยาศาสตร์ มมส. ยุคใหม่ โดยการนำของ คณบดี ที่ถือว่าเป็นลูกหม้อที่แท้จริงของ มมส. โดยความร่วมมือของทุก ๆ คน ในองค์กร คงจะนำพาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่คณะวิทยาศาตร์ระดับโลก และ ระดับ Top 10 ของประเทศไทยได้ หลังจากที่รอคอยกันมานาน ในที่สุดคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ก็ได้คณบดีตัวจริงเสียที หลังจากการสรรหาถึง 3 รอบ  โดยมีพิธีรับมอบงานเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
  • ที่จริงคณบดีคนใหม่ก็ทำงานในช่วงที่คณะวิทยาศาสตร์มีคณบดีรักษาการประมาณ 80% อยู่แล้ว (ตามคำพูดที่ท่านคณบดีรักษาการกล่าวในวันมอบงาน)  การทำงานจึงไม่ต้องมีช่วงของการเรียนรู้งาน
  • ScMSU action
  • หลังจากการรับมอบงานแล้ว ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารชุดใหม่ ก็ได้เริ่มงานสำคัญอันหนึ่งของคณะคือ การจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
  • โดยเริ่มที่คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 8 ส่วนวันที่ 9 - 11 ก็ไปที่จังหวัดจันทบุรี โดยรถบัส 2 คันด้วยกัน  ในช่วงเดียวกันนี้ทางจังหวัดจันทบุรีมีการจัดงาน มหกรรมทุเรียนโลก 2006 ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงถือโอกาสนำบุคลากรไปเยี่ยมชมงานนี้ด้วย
  • เมืองไทยเรานี้มีผลไม้ที่เป็นทั้ง ราชาแห่งผลไม้ (King of the Fruits) คือ ทุเรียน และ ราชินีแห่งผลไม้ (Queen of the Fruits) คือ มังคุด  ชาวจันทบุรีมีความภูมิใจในผลผลิตของเขามาก   ที่เขาสามารถส่งออกผลไม้ทั้งสองชนิดนี้