17 พค.49ช่วงเลิกงาน16.30-18.00 น.ได้เชิญอ.อมรา มลิลา มาเป็นวิทยากรสนทนาธรรมในหัวข้อ "สุขใจ ได้งาน" จึงได้หารือกับทีมงานชมรมจริยธรรมว่าน่าจะลองสุ่มถามว่ามีประเด็นใดบ้างที่บุคลากรไม่สุขกับงาน BARได้มา 14 ข้อ โดยสุ่มถาม 5 คนที่อยู่ต่างหน่วยงาน และสรุปประเด็นให้วิทยากรพิจารณาประกอบการบรรยายธรรมในวันนี้ ซึ่งอ.ท่านเมตตากับพวกเราชาวบำราศฯมากดังตัวอย่างความคิดเห็นของพี่มอมhttp://gotoknow.org/archive/2006/05/18/21/39/21/e29463 สรุป AAR หลังสนทนาธรรมดังนี้

สิ่งที่คาดหวัง

          อยากได้ข้อธรรมะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ

สิ่งที่ได้มา

          ได้ตามที่หวัง ร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆชาวบำราศอีกเกือบ 40 คน

ทำไมจึงแตกต่าง

          ได้รับรู้ถึงพลังเมตตา พลังแห่งความตั้งใจ  พลังสมาธิที่แผ่ซ่านในห้องสนทนาธธรรม เป็นพลังบุญที่สัมผัสได้ด้วยตนเองจริงๆ

จะทำอะไรต่อไป

          ได้ติดต่อให้อาจารย์อมรา มาสนทนาธรรมที่บำราศฯทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน(เวลา 16.30-18.00น)โดยเริ่มจากเดือนกรกฎาคม49 เป็นต้นไปค่ะ

          มีเทปสนทนาที่อัดไว้ คาดว่าจะอัดไว้แจกผู้ที่สนใจต่อไป