สื่อสารต่อสังคมว่าเยาวชนมีพลัง


          สื่อมวลชนมักเสนอข่าวว่าเยาวชนมีปัญหา ซึ่งก็มีปัญหาจริง   แต่ด้านที่เยาวชนมีพลัง สื่อมวลชนเสนอข่าวน้อย   ส่วนที่เสนอก็มักเป็นข่าวดังๆ จริงๆ   ทำให้ผู้คนในสังคมมองเยาวชนผิด   มัวไปมองที่ส่วนเป็นปัญหา  ไม่มองส่วนที่เป็นพลัง และส่วนที่จะช่วยกันทำให้มีพลังได้

          เยาวชนมีพลังมากโดยธรรมชาติของวัย   แต่สังคมและประเพณีมักมีส่วนปิดกั้น (หรือไม่เปิดโอกาส) ไม่ให้เยาวชนใช้พลังไปในทางบวกทางสร้างสรรค์   จึงเกิดสภาพเยาวชนใช้พลังไปในทางลบ ทางเสื่อมเสีย    ซึ่งสังคมไม่มีปัญญาไปปิดกั้น

          แปลกจริงๆ ในเรื่องเยาวชน สังคมปิดกั้นการทำดีอย่างได้ผลชะงัด   แต่สังคมปิดกั้นการทำชั่ว หรือทำเสื่อมเสีย ไม่ค่อยได้

          เครือข่ายพูนพลังเยาวชน จึงร่วมกันจัด มหกรรมพลังเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ต.ค. ๕๒ นี้   เพื่อสื่อสารต่อสังคม ว่าเยาวชนมีพลัง    และมีหน่วยงานที่ทำงานส่งเสริมการทำงานสร้างสรรค์ ทำงานรับใช้สังคม ของเยาวชน  ไม่น้อยกว่า ๖๖ หน่วยงาน   ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เยาวชนใช้พลังไปในทางบวก ทางที่จะก่อประโยน์ตนและประโยชน์สังคม

          วิธีการส่งเสริมของหน่วยงานเหล่านี้ เน้นให้เยาวชนเป็นผู้คิด และลงมือทำ    ใช้พลังของเยาวชนในการสร้างสรรค์   หน่วยงานสนับสนุนเป็นเพียง “คุณอำนวย”    ท่านที่มาร่วมงาน จะได้เห็นพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ไม่น่าเชื่อ

          พลังนี้รอการสนับสนุนขับเคลื่อนจากท่านอยู่

          อ่านรายละเอียดของงานได้ ที่นี่  

 

วิจารณ์ พานิช
๗ ก.ย. ๕๒

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ที่เคารพครับ

ผมมีโอกาสไปเรียนรู้การทำงานของเยาวชนตามพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่ง พบว่ามีการทำงานที่เข้มแข็งจำนวนมาก

พบลักษณะร่วมคล้าย ๆ กัน คือ ทำงานภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวย ทำงานด้วยความยากลำบาก

ผมมานั่งคิดว่า จริง ๆ แล้วควรจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เพราะบางทีสะดวกง่ายเกินไปอาจจะไม่สร้างความแข็งแกร่ง

แต่ก็อดคิดอีกทีไม่ได้ว่า หากปล่อยให้เยาวชนทำงานอย่างนี้โดยปราศจากแรงหนุน ก็อาจทำให้หน่ออ่อนเหล่านี้ล้มหายตายจากไป

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ "การเอื้ออำนวย" นั้น เท่าใดจึงจะพอดีและเพียงพอ

ที่จะทำให้เขาเติบใหญ่ แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการไปสกัดกั้นศักยภาพในการเติบโตของเขา

ขอบพระคุณครับ