วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. เวลา 15.00 น. ผู้จัดทำโครงการ Patho-otop 2 นำโดยหัวหน้าภาควิชา (อ.ปารมี) และ รองหัวหน้าภาควิชาฯ (อ.เสาวรัตน์) ได้นัดหมายหัวหน้าทีมทั้งหมด รวมถึงพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา มาสนทนากันเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น  การทำงานจะได้ราบรื่นค่ะ....
ตาม "ระเบียบ" ค่ะ พี่เม่ยเข้าร่วมสนทนาด้วย จึงทำหน้าที่ "คุณลิขิต" สรุปประเด็นในการสนทนามาเล่าสู่กันอ่านที่นี่...ดังนี้ค่ะ......
  • จำนวนทีม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ถึงตอนนี้มี 20 ทีมแล้ว และสามารถสมัครเพิ่มได้เรื่อยๆ จนถึงวันนำเสนอโครงการ
  • กำหนดการนำเสนอโครงการ ทุกวันพฤหัส เริ่ม วันพฤหัสที่ 25 พ.ค., 1 มิ.ย. และ 8 มิ.ย. เวลา 12.00-13.30 น. โดยมีบริการอาหารกล่อง ให้ผู้เข้าฟังนำเข้าไปรับประทานในห้องประชุม โดยจะเริ่มบริการอาหารตั้งแต่เวลา 11.45 น.
  • สถานที่ ห้อง M103  อาคารเรียนรวม
  • หัวข้อในการนำเสนอ ประกอบด้วย  ที่มาและแนวคิดของโครงการ  วัตถุประสงค์  วิธีการดำเนินงาน  ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
  • ระยะเวลาในการนำเสนอ ให้แต่ละทีมนำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที (ตรงนี้ท่านเอื้อบอกว่า ไม่เคร่งครัดมากนัก เพราะ อ.จำนงค์ ผู้ดำเนินรายการท่านใจดีค่ะ มักจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้นำเสนอจน "ครบถ้วนกระบวนความ") แต่อย่างไรก็ตามคงต้องฝากพี่เลี้ยงให้ช่วยซักซ้อมทีมงานมาให้ดี เพื่อให้การนำเสนออยู่ในเวลาที่กำหนดด้วยค่ะ
  • ในระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนที่จะนำเสนอในช่วงปลายปี  จึงได้ขอให้แต่ละทีมได้บอกเล่าความเคลื่อนไหว ความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของทีมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น webboard, blog หรือ วารสารสายใยพยาธิ หรือแม้แต่การตั้งประชาสัมพันธ์ของทีมให้เป็นผู้บอกกล่าวเล่าเรื่องแบบฟรีสไตล์...ก็ยังไหว!
ถ้าทีมใดต้องการจะเล่าความก้าวหน้าของงานตนเองให้เพื่อนๆฟัง ก็สามารถติดต่อมาทางผู้จัดทำโครงการเพื่อจัดสถานที่ให้ได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจจัดเป็นวงเสวนาเล็กๆ แบบ face to face ให้ด้วยค่ะ
นอกจากสมาชิกของทีม จะเป็นผู้เล่าเรื่องราวของตนเองแล้ว เราอาจจัดให้มีผู้เข้าไปสัมภาษณ์ คุ้ย แคะ แงะ งัด เคล็ดลับการทำงานและผลงานของแต่ละทีมเป็นระยะด้วย 
นอกจากนี้ "คุณโอ๋_อโณ" ยังเสนอช่องทางสำหรับผู้สนใจจะถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินงานผ่านทางบล็อก ว่าสามารถมาเรียนรู้จากคุณโอ๋ได้ทุกเวลา เพราะคุณโอ๋ยินดีจะถ่ายทอดวิธีการเขียน การใช้งานให้จนแคล่วคล่อง ด้วยความเต็มใจค่ะ....
ท้ายสุด อ.เสาวรัตน์ ก็ยังฝากงานให้กับกลุ่มพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ขอให้ช่วยกันกระตุ้นใส่ใจ และติดตามการดำเนินงานของทีมตนเองด้วย "Work work หน่อยนะคะ...พี่เลี้ยง" อ.เสาวรัตน์พูดแกมหัวเราะ
พี่เม่ยนั่งอยู่ข้างๆ...สะดุ้งสุดตัว เพราะตัวเองก็รับเป็นพี่เลี้ยงอยู่สองทีม  จึงแอบรับคำอยู่ในใจว่า "work ค่ะ work"  ถ้าไม่ work เดี๋ยวลูกทีมไม่ได้รางวัลขึ้นมา  คงจะยกพวกมาถล่มบ้านพี่เม่ยแน่ๆ...
การสนทนาเสร็จสิ้นประมาณ 16.00 น. ส่วนท่านเอื้อยังดึงตัวพี่เม่ยเพื่อมอบหมายงานชิ้นใหม่ คือการยกทีม(ที่นำโดยท่านเอื้อเอง) ไปเล่าประสบการณ์คุณอำนวย ให้แก่กลุ่ม "ฟา" ของ CoPกลุ่มต่างๆ ที่คณะแพทย์ของเรา ในวันที่ 2 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ค่ะ......