บล็อกหรือเว็บบล็อกเป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด  มุมมองประสบการณ์ความรู้ และข่าวสารในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆสนใจโดยเฉพาะ  ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ดและเนื่องจากความจริงและอิสระความคิด ที่สื่อสารออกไปซึ่งส่วนใหญอยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว  จึงทำให้บล็อกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ

บล็อกที่รู้จัก:PANTIP.COMเป็นการมีแหล่งที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทีสามารถใช้ความคิดให้เป็นอิสระได้รวมทั้งบอกเล่าประสบการของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการดำเนินชีวิตต่อไปและสามารถหาเพื่อนบนอินเตอร์เน็ตได้