จราจร 117

จราจร117
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วรชัย


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ประวัติ

อายุ 47 ปี รับราชการตำรวจ

การศึกษา 

มัธยมศึกษาจากเพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

นิติศาสตรบัณฑิต จากสุโขทัยธรรมาธิราช เขียวทอง 13

กำลังศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต