เรียนรู้ แบ่งปันกัน ข้ามกลุ่มเครือข่าย

ชาวนาจะต้อง คัดพันธุ์ข้าว ทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ใช้เอง คือให้ชาวนา ขยันมากขึ้น ลดการใช้จ่ายที่จะเพิ่มต้นทุนการผลิต
 6 เมษายน 2549  กลุ่มข้าวสะอาด จังหวัดพิจิตร นำโดย ทีมงานหลัก 5 คน คือ คุณผดุง คุณจรัล คุณชานนท์ คุณบำรุง และลุงสืบ ได้ยกทีมกันไปถ่ายทอดแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำข้าว เพื่อให้สามารถอยู่รอด และพึ่งตนเองได้ ที่บ้านครูจำรัส มาเนียม กลุ่มสมาชิกเกษตรย้อนยุคอำเภอวังทรายพูน หลักๆแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการสะท้อนว่า ชาวนาจะต้อง คัดพันธุ์ข้าว ทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ใช้เอง คือให้ชาวนา ขยันมากขึ้น ลดการใช้จ่ายที่จะเพิ่มต้นทุนการผลิต นับว่าเวทีนี้ได้จุดประกายชาวนาหลายต่อหลายคน ให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น  อีกทั้งยังได้เห็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ข้ามเครือข่าย เป็นการแบ่งปัน ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง อย่างเห็นรูปธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรความเห็น (0)