วันนี้ได้อ่านบันทึกของพี่กัญสิริ จากหน่วยจ่ายกลาง และ ช่วยพี่ประจิมเตรียมงานเสนอโครงการ OTOP2 แล้วรู้สึกประทับใจว่า เรามีคนคุณภาพที่พร้อมจะใช้ศักยภาพของตนเองให้เป็นประโยชน์ ขอเพียงให้มีการกระตุ้นที่เหมาะสมเท่านั้นเอง ขอให้พวกเราช่วยกันให้กำลังใจและส่งเสริมกันและกันให้มากๆนะคะ