วันนี้ (18 พค.49) ก็ถือเป็นวันแห่งมิตรภาพ และความอบอุ่นที่ กพร.สป. ส่งมอบมาให้เราชาวกรมอนามัยนะคะ โดยทีมดูงานเกือบ 50 ชีวิต และ ทีมงาน สคส. อาจารย์อ้อ และคุณแขก

ท่านรองฯ ประเสริฐ กล่าวต้อนรับ ท่านศิริพร และคณะผู้ดูงาน

ท่านรองอธิบดีกรมอนามัย น.พ.ประเสริฐ หลุยเจริญ (ท่านรองฯ เสริฐของเรา) ได้กรุณาสับหลีกเวลาอันเร่งรัดมา เพื่อให้การต้อนรับ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พญ.ศิริพร กัญชนะ และคณะ กพร.สป. โดยท่านได้เกริ่นนำเรื่อง KM ของกรมอนามัยให้ว่า

"กรมอนามัยได้นำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) มาใช้ในกระบวนการทำงานในกรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) เป้าหมายของคน และ 3) เป้าหมายพัฒนาองค์กรกรมอนามัย เริ่มจาก

  • การจัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ เพื่อให้ผู้ขับเคลื่อนการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี น.พ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธาน และ พญ.นันทา อ่วมกุล เป็นที่ปรึกษา
  • มีแผนการจัดการความรู้ และเกณฑ์ประเมินระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ กรมอนามัย
  • มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาคนในองค์กร และนอกองค์กร เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรมเป็น Facilitator และ Note taker เวทีตลาดนัดส่งเสริมสุขภาพ และการจัดตั้งศูนย์ความรู้ (Knowledge center)

คณะผู้ดูงาน กพร.สป. และ สคส.

และในวันนี้ ท่านก็จะได้ดูการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นเวทีที่เราจะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในส่วนที่ดี และถ้าท่านยังเห็นถึงส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง ก็ขอให้ทุกท่านช่วยแนะนำด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยกัน ทำให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงชั้นนำ ในเรื่องของการจัดการความรู้ต่อไปครับ"

ท่านศิริพร มอบกำลังใจ

และเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันได้มากมายจริงๆ ทั้งในกลุ่มดูงาน และ AAR หลังการดูงานแต่ละกลุ่ม ซึ่งก็คิดว่ายังไม่จุใจนะคะ ... ยังไงก็ตามเราก็ขอถือโอกาสชวนเชิญ ให้มา ลปรร. (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) กันต่อได้ ที่ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ นะคะ ขออย่าได้เกรงใจ