มีประเด็นมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

ช่วยส่ง comment เกี่ยวกับการไปอบรมที่ศูนย์ส่งไปที่ สกว. หน่อยนะคะเพื่อนๆ

เพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะ