สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ชาวการรถไฟฯ ที่รักทุกท่าน

ผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้รับเกียรติจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ไปบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน หัวข้อ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายนนื้ ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์  

การรถไฟฯ เป็นองค์กรที่น่าสนใจ มีโอกาสมากแต่มักจะสะดุดเพราะอะไร ถ้าทำสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ของเราท่านคงมีความพอพระทัย ปัญหาต่าง ๆ อาทิ

·       การเมือง

·       ผลประโยชน์ทับซ้อน

การรถไฟฯ ต้องหันมาพัฒนาคนอย่างจริงจัง หากมีโอกาสผมจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและฝึกผู้นำของการรถไฟฯ ให้สนใจวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไป..คอยติดตาม

            ผมชื่นชมคุณปานตาที่เป็นคนเก่ง กล้า และดึงผมมาร่วมงานด้วย คาดว่าถ้าครั้งนี้ทำสำเร็จจะขอทำเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 คน เน้นการสร้างความตระหนักเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO Awareness) เมื่อครบ 1 ปี เรามาประเมินผลว่าทำแล้วได้อะไร

                                                                        จีระ หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศ