KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 68. คลังความรู้

• ต้องคิดให้ชัด กำหนดให้ชัด ว่า “คลังความรู้” ที่กำลังจัดทำ มีไว้เพื่ออะไร
• ถ้าต้องการมีไว้อวด ก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่ง     ถ้าต้องการมีไว้ใช้ ก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง     ถ้าต้องการมีไว้ใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างเป็นพลวัต ก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง
• ต้องคิดให้ชัด กำหนดให้ชัด ว่า “คลังความรู้” ที่กำลังจัดทำ ต้องการเน้นความรู้แบบไหน
• ถ้าต้องการเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  คลังความรู้ก็จะมีลักษณะแบบหนึ่ง     ถ้าต้องการเน้นความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน คลังความรู้ก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่ง    
• เมื่อวันที่ ๑๕ พค. ๔๙   คุณ Geoff Parcell ผู้แต่งหนังสือ Learning to Fly มาคุยด้วยที่ สคส. และเอาวิธีการทำ Knowledge Assets โดยจัดทำเรื่องราวเป็นหมวดหมู่ในการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    ในแต่ละตอนใช้ video clip ความยาวตอนละ ๙๐ วินาที แสดงวิธีการทำงาน หรือเล่าเรื่องวิธีคิด วิธีทำงานที่ประสบความสำเร็จน่าภาคภูมิใจ   นี่คือความพยายามรวบรวมความรู้เพื่อการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    เน้นความรู้ที่ฝังลึกในคน ความรู้จากการปฏิบัติ
• เครือข่ายเกษตรปลอดภัย จ. พิจิตร จัดทำคลังความรู้ในรูปของแผ่นพับ บอกวิธีการทำเกษตรปลอดภัยหลากหลายแนวทาง เช่น “นาปลอดสาร เรียนรู้เพื่อรอด”  “ปุ๋ยหมักอัดเม็ด”  “เกษตรปลอดสาร สุขภาพดี ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร”  “ไผ่หวาน ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน”  “น้ำหมักทดแทนสารเคมี”   “คัดพันธุ์ข้าวได้เอง”   เป็นต้น    ที่สำคัญ เอกสารแผ่นพับเหล่านี้ บอกว่า อยากได้ความรู้เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ใครบ้าง
• ผมอยากเห็นองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยคิดพัฒนารูปแบบของ คลังความรู้ สำหรับใช้งานของตนเอง

แผ่นพับเกษตรปลอดสาร หน้า 1         แผ่นพับเกษตรปลอดสาร หน้า 2

แผ่นพับผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษ หน้า 1      แผ่นพับผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษ หน้า 2

แผ่นพับผักปลอดสารพิษ หน้า 1   แผ่นพับผักปลอดสารพิษ หน้า 2

แผ่นพับเฒ่าปลอดสารพิษ หน้า 1   แผ่นพับเฒ่าปลอดสารพิษ หน้า 2

วิจารณ์ พานิช
๑๖ พค. ๔๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ค่ะ