จำหน่ายครุภัณฑ์

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จำหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและโคมไฟ ตามโครงการประหยัดพลังงาน

เมื่อวาน ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์

คณะทันตะ มข ไปกัน 3 คน คือ เลขานุการคณะฯ คุณเกษม  ดวงพิมพ์จากหน่วยพัสดุ และคุณนฤมล ศิลปษา หัวหน้างานบริหารและธุรการ ซึ่งดูแลการติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ

เนื่องจาก ตามที่มข.ได้ทำสัญญาจ้างบ.บีเอ็นบี อินเตอร์กรุ๊ป มาดำเนินการรื้อถอดเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามโครงการโรงงานและอาคารควบคุมที่กำลังใช้งานของอาคาร เมื่อมีการรื้อถอนแล้ว ต้องมาการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ การประชุมเป็นไปด้วยดี เนื่องจากได้มีบุคคลากรจากกองอาคาร หน่วยพัสดุ และคณะ

สรุป  กองอาคารจะทำหนังสือขออนุมัติจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจาก การรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแล้วได้ถอดคอมเพลสเซอร์ออกเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน และจะดำเนินการจำหน่ายต่อไป

งานนี้ เรียบร้อยด้วยดีได้ สืบเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานพัสดุ เมื่อวันที่ 27-29 เม.ย 49 ที่หนองคาย ที่ผ่านมา  ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่กรุณาจัดประชุมครั้งดังกล่าว จึงทำให้การจำหน่ายเครื่องปรับอากาศจากการรื้อถอนตามโครงการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (3)

Tom_Nu
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญพี่บุญเข้าร่วมชุมชน ของม.นเรศวร ด้วยนะครับ จะได้มา ลปรร. ร่วมกัน
ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เข้าชุมชนคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวรใช่ไหม ok
Tom_Nu
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ

และขอบคุณพี่บุญมากครับ

ที่ช่วยมาแลกเปลี่ยนความรู้แก่พวกเรา