หลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง สอบทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2549 (บุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 153 ทุน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว คลิกที่นี่ 

รวมทั้งระเบียบ วิธีการสอบแข่งขัน และตารางสอบ
      

วิธีการค้นหาไม่ยาก

 “สามารถค้นหาโดยใส่ ชื่อ หรือนามสกุล หรือ เลขประจำตัว อย่างใดอย่างหนึ่ง  เท่านั้น”
 
     หรือไม่สะดวกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบดูได้ที่:
ศูนย์ข่าวการสอบสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. หรือ
ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอยติวานนท์ 4 จังหวัดนนทบุรี


วันสอบข้อเขียนคือวันที่ 4 มิถุนายน 2549


สำหรับสถานที่สอบจังหวัดขอนแก่น  :
ห้องประชุม SMEs  ชั้น 6  อาคารศูนย์วิชาการค่ะ  คลิกแผนที่ มข.
 (ตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์  ติดกับศาลารับพระราชทานปริญญาบัตรเดิมค่ะ)

- น้อง -