แสดงความรู้สึกในเบื้องต้นก่อน

ดีใจที่จะเป็นผู้มีส่วนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในอนาคตอันใกล้นี้
วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มสมัครเป็นสมาชิก  โอกาสหน้าค่อยคุยกันนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน saranchai_sความเห็น (0)