คุณ Troels เขียนบทความ Comparison of different SQL implementations แม้จะยังไม่เสร็จ แต่ก็มีประโยชน์ทีเดียว