สวัสดีคะ  ชาว Blog KM กระแตขอเป็นสมาชิกใหม่นะคะ  โดยบล็อกที่สร้างขึ้นนี้จะใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการดำเนินงานเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชน   เพื่อนๆท่านใดต้องการแลกเปลี่ยน  ช่วยบันทึกในบลอ็กให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ