เช้าวันนี้เปิดไปเจอบล็อก งานนโยบาย มน ที่

http://gotoknow.org/archive/2006/05/14/06/19/17/e28390

น่าสนใจดี เป็นการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ค่ะ