งานนโยบาย ทันตะ มน

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าวันนี้เปิดไปเจอบล็อก งานนโยบาย มน ที่

http://gotoknow.org/archive/2006/05/14/06/19/17/e28390

น่าสนใจดี เป็นการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)