GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR การจัดการความรู้ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน

mind map
เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่ได้เข้าร่วมจัดการความรู้ในประเด็นศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ ร่วมกับตัวแทน CUP ต่างๆจาก 12 จังหวัด จากทั่วทุกภาค ในที่นี้ทางเราชาวโพนนาแก้วได้สรุปความรู้ที่ได้จากเวทีในวันนั้น 2 เรื่องคือ Mind map เรื่อง " ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน" และ Passion plan ของการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน  ถ้าสนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก Mind map ที่      http://www.gotoknow.org/file/kunnong/DM in PCU.mmap       และ Passion plan ของการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน สามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.gotoknow.org/file/kunnong/Passion plan.xls

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 29305
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

หลักสูตรแบบการพัฒนา อสม.ที่เขียนไว้ใน  http://www.gotoknow.org/file/kunnong/DM in PCU.mmap อย่างไรคะ

เนื้อหาของหลักสูตรเพื่อพัฒนา อสม.

 1. การสร้างเจตคติที่ดีต่อเบาหวาน
 2. การกำหนดบทบาทหน้าที่การดำเนินงานควบคุมป้องกันเบาหวานของ อสม.
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวาน
 4. วิธีปฏิบัติในการคัดกรองเบาหวาน
 5. ฝึกปฏิบัติการคัดกรองเบาหวานด้วยแบบฟอร์มการคัดกรอง
 6. ฝึกปฏิบัติการคัดกรองเบาหวานด้วยการตรวจ DTX
 7. การจัดทำแผนปฏิบัติงานของ อสม.
 8. การมอบหมายกลุ่มเป้าหมายให้ไปดำเนินงาน
 AAR ตลาดนัด KM จังหวัดสกลนคร 17-18 พค.49 มีเรื่องเล่ามากมาย เช่น นวตกรรมเครื่องตรวจเท้าเบาหวานราคาประหยัด  กลยุทธการพัฒนาชมรมเบาหวานในหมู่บ้านให้เข้มแข็ง และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย