ความเห็น 32210

AAR การจัดการความรู้ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพเบาหวาน

Phanudh
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
 AAR ตลาดนัด KM จังหวัดสกลนคร 17-18 พค.49 มีเรื่องเล่ามากมาย เช่น นวตกรรมเครื่องตรวจเท้าเบาหวานราคาประหยัด  กลยุทธการพัฒนาชมรมเบาหวานในหมู่บ้านให้เข้มแข็ง และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย