โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทีมนักจัดการความรู้  และการสร้าง blog  เพื่อการเรียนรู้ของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  วันนี้เลยแนะนำโรงเรียนให้ทุกท่านได้รู้จัก

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  ตั้งอยู่เลขที่ 48  ซอยนวมินทร์ 81  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240  โทรศัพท์ 0 2733 4060–9  โทรสาร 0 2733 4070  e-mail : [email protected]  website : www.pramanda.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร    เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  และแผนกโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  เกรด 1 ถึง เกรด 6  มีเขตพื้นที่บริการสำหรับชุมชนและหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนถนนนวมินทร์  ถนนเสรีไทย  ถนนรามคำแหง  ถนนพัฒนาการ  และถนนรามอินทรา    มีแมร์มีเรียม  กิจเจริญ  เป็นผู้รับใบอนุญาต  และแมร์หลุยส์  กิจเจริญ  เป็นอธิการิณีคนแรก  ปัจจุบันมีบาทหลวงประยุทธ ชลหาญ  ดำรงตำแหน่ง  ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  และ เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  (นางสาวสุจีร์  วรศิลป์) ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการ–ครูใหญ่
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  มีเกียรติประวัติที่สำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนดังนี้

-   รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประถมศึกษา

-    โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

-    ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

-    รางวัลการเสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิกและห้องคำสอนดีเด่น

-    โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม

-    นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

-    โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

-    ได้รับป้ายพระราชทานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

-    ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : การพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย  จาก สกว.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ความเห็น (3)

3
IP: xxx.47.108.213
เขียนเมื่อ 

ปกกกกก

สวัสดีค่ะ นาง ละเอียด ศรีวรนันท์ ศรีวรนันท์

  • ทราบข้อมูลแล้วค่ะ
  • ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ
  • ครูอ้อย..จากโรงเรียนพระยาประเสริฐ ฯ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นามปกกาไม่
IP: xxx.2.160.204
เขียนเมื่อ 

การจัดการห้องสมุดดีมากค่ะ แต่เข้าเวปยากนิดหนึ่ง