ความหมายสิลปะ

การออกแบบ

หมายถึง การใช้ความสานมรถด้านการคิดทางสมองด้านขวาในเชิงจินตนาการให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปความเห็น (0)