การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา


หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา

ตามที่ส่วนราชการได้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ได้ถือปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่าทรัพย์สินที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีการจัดหาที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป นั้น หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ ไม่ได้สำรองจ่ายเงินสดออกไปก่อน ส่วนราชการจะต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือที่รู้จักกันดีในตามของใบ PO  และหากผู้ขายรายนั้นยังไม่มีอยู่ในระบบก็จะต้องสร้างผู้ขายให้อยู่ในระบบเสียก่อน จึงจะสามารถทำใบ PO ส่งเข้าในระบบได้

และจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยอดของการสร้างผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ส่วนราชการต้องสร้างผู้ขายรายแล้วรายเล่า จนมาถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว.33 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก โดยกำหนดให้มีการตั้งเบิกเงินเพื่อจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ตามแบบ ขบ.02 ซึ่งแบบ ขบ.02 นี้ เป็นการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  

ดังนั้น หากเรามีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา ทั้งในกรณีการจ้างลูกจ้างที่ไม่ได้เกิดจากคำสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง การจ้างที่ปรึกษาทั่วไป หรือการจ้างกรณีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันกับการจ้างเหมาบริการ ไม่ต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามแบบ บส.01 หรือ บส01-1

ก็มีด้วยประการละฉะนี้แล ไม่ต้องเหนื่อยกับการสร้างผู้ขาย (บุคคลธรรมดา) ให้มากเหมือนเดิมแล้วเรา

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 29257เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2006 15:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ขอบคุณมากที่ให้ข้อมูล กระจ่างพอประมาณละ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี